HomeHet persoonlik kontakt tussen leraar en leerlingPagina 4

JPEG (Deze pagina), 837.06 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 17.01 MB

l
l
LOSSE PAEDAGOGISCHE STUDIEN
ouomz REDACTIE vm
X Dr. ]. H. GUNNING Wzn. EN Dr. PH. KOHNSTAMM S
Ir. W. van Dorp, Zelfwerkzaamheid bij het Middel- "
l baar Onderwijs .......... f 0,90
l P. L. van Eck ]r.. Pestalozziana. Bibliografiese bijdrage
l tot de kennis van Pestalozzi's invloed op de Nederg
e landse pedagogiek .......... f 1,20
l L. Groeneweg, Glimpen van de Nieuwe School: Per~
`V soonlijkheidsonderwijs. Een practische proeve f 0,90
5 Dr. H. Gunning Wzn., De plaats van de school in de
j huidige maatschappij .... _ ..... f 0,75 . j
Dr. A. Vor der Hake, Het persoonlik kontakt tussen
ä leraar en leerling ..... . .... f 0,40
1 U , Dr. Ph. Kohnstamm, Parate Kennis .... f 0,75
Ir. D. Kruütbosch, Middelbaar Onderwijs Pro~
ä blemen ...........,. f 0,90
Over Geschiedeniswnderwüs. Verslag van de Confe~
j rentie op 7 November 1925 te Amsterdam . f l,50 ·
‘ W. Reindersma, Over het inleidend onderwijs in de
Meetkunde ....... ` ..... f 0,75
4
Dr. G. Révész, De overgang van het Lager naar het
ä Middelbaar Onderwijs en de plaats van de Middel~
1 bare School in het kader van het Nederlandsche _
Schoolwezen ........... f 2,40
1 Dr. G. Révész, De schifting van leerlingen voor de
i Middelbare Scholen en de resultaten op de Hoogere
, Burgerscholen. Kritische en statistische bijdrage ter
lg aanvulling van mijn geschrift ,,De overgang van het
Lager naar het Middelbaar Onderwijs" . . [ 0,90
l
ä BI] j. B. WOLTERS’ U. M. ~­ GRONINGEN, DEN HAAG, 1928. Z _