HomeHet persoonlik kontakt tussen leraar en leerlingPagina 2

JPEG (Deze pagina), 769.60 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 17.01 MB

Y ­ · 4 · __ g ti
UITGAVEN VAN J. B.W()L'1`EHS­-GRONINGEN, DEN HAAG
j. VAN HAM EN DR. S. HOFKER ` "
Eerste deel, met figuren, ingen. f 1,50, geb. .· 2e druk f 1,75 g l
I Tweede deel, met zes taalkaarten, ingen. f 2,10, gebonden · 2,40
Derde deel . A ......... _ . ._ . . . ter perse
· Er waait inderdaad een frisse wind door dit boek. De hoofdstukjes over Het
gebaar, De klank, Het schrift, Accent, ritme, tempo, melodie, lnterpunctie, zijn
‘ goed doordacht en helder geschreven. Men voelt hierachterveen levend taal~
onderwijs, en waardeert het talent van mededeeling. De Nieuwe Taalgids. ·. V.
` _ TER PERSE:
W. L. M. E.`VAN LEEUWEN · g
EEN MONOGRAPHIE TER AFSLUITING VAN HET
' LlTERATUURONDERWI]S, EN VOOR ZELFSTUDIE, ` A
MET BLOEMLEZING ._ . { · E
Dit boek wil aan het einde van het literatuuronderwijs het geheel nog eens over­ .
zien vanuit een gezichtspunt. Om meer dan een reden werd de verhouding van .,
den mensch tot de natuur gekozen. ‘ ·
U1'1`GA’l£N VAN J. B. W()L'l`EllS­-GRONINGEN, DEN HAAG
ïl