HomeHet persoonlik kontakt tussen leraar en leerlingPagina 19

JPEG (Deze pagina), 752.02 KB

TIFF (Deze pagina), 7.59 MB

PDF (Volledig document), 17.01 MB

__ UITGAVEN VAN J. B. WOLTERS- GRONINGEN, DEN HAAG
­ > DS. I. D. VAN CALCAR
I LEERBQEK VOOR DE KENNIS VAN DEN
. E GODSDIENST VOOR HET GYIMNASIAAL.
._ ‘ MIDDELBAAR EN I<WEEKSCI~IOOL­ ·
ONDERWIIS
- Prijs, ingenaaid if 2,25, gebonden ...,..... f 2,60
` D · Op uitnemende wijze is hier de ontwikkeling van het Christendom en de groei
g [ der Kerk beschreven. Doet het ,,Tijdvak der Hervorming" uiteraard meer denken
I ( aan een gewoon weijk over Kerkgeschiedenis, het hoofdstuk over de ,,Bloei der
geestelijke en eultureele stroomingen" en dat over den "Godsdienst in onzen tijd'; . I
-· acht ik van buitengewoon groot belang voor leerlingen der genoemde inrichtingen.
_ Den Hollander in Weekblad M.
N _ ‘ V _ · TER PERSB:
‘ · DS. I. D. VAN CALCAR ‘ «
. EERSTE DEEL, HET OUDE TESTAMENT E
I A TWEEDE DEEL,_I·IET NIEUW-E'TESTAMENT U V
UITGAVEN VAN J. B. V()I.TERS--- GRONINGEN. DEN HAAG .
· , 4 ­ · HERHALING VAN
I / S E BEELD
" . I _ ` ï DUPLICATE
E ' 4 I 4 . g A IMAGE