HomeHet persoonlik kontakt tussen leraar en leerlingPagina 18

JPEG (Deze pagina), 907.80 KB

TIFF (Deze pagina), 7.59 MB

PDF (Volledig document), 17.01 MB

t
t
s
16 E; l
l , UITGA
l)ie en die (een leerlingt is bij me geweest en hij zegt dat ~··#*··"
hij het met kollega X .... " enfin. dan volgde er een mededeling. l .
Zijn rector hoorde dat vrij onbewogen aan. Want voor diens ii _·
besef lag het er nogal dik op, dat de spreker dat beroerde g i
zo vreselik beroerd niet vond en dat z`n hele komst bij hem C ·
-- al was die docent ziehzelt daarvan vrij zeker niet bewust _.
« in de grond van de zaak niets anders betekende dan eigen g, ‘
getaptheid, eigen vertrouwd-worden te komen uitstallen. j ‘
De rector antwoordde meestal niet veel. Maar toen dat drie
ot vier keer gebeurd was. vatte hij moed en vroeg: .,Merkt `
u niet, dat ik de laatste tijd eigenlik maar weinig antwoord
geef op nw mededelingen en n maar laat praten`?" De leraar A
antwoordde bevestigend. Maar misschien had hij, als hij A
helemaal eerlik was geweest, ontkennend moeten antwoorden. ..
Zo vervuld als hij scheen van zichzelt`! lin toen vertelde i
de rector hem, dat hij altijd schijnbaar wel kwam praten
over m·o·eilike en beroerde gevallen van anderen. maar dat Prijs, il
hij. voor zijn es r-ectors‘ beset`. inderdaad altijd kwam praten _
j over zichzeltï en zijn eigen voortretfelikheid. lin omdat hij Op mm
een goede kerel was, werd hij niet boos. maar trok het p
zich aan. L? der Kerk
Zoals deze zijn natuurlik niet allen. Maar ik ga niet te ver aan een
als ik tegen beginnende leraren zeg: voorzichtig in deze dingen. 9“S“*lllk'
vrienden. lien ieder kenne zich zelt` en beproeve zich zelf. aühtïk ‘
`indt n het heel erg als ik zeg. dat een 25- a 30-jarig
mens in de regel nog niet helemaal uitgekookt is"? Ja. de uit-
drnkking is ook niet erg beleefd nietwaar? l)an zal ik nu, ï§
om het niet nog bonter te maken. maar eindigen. Maar niet, 4 .
dan na aan de beginnende leraar de eis van het streven naar . -
zeltkennis als een allernoodzakeliksl ding nogmaals te hebben _ ·
voorgehouden en niet zonder mijn opvatting over de omgang, ‘
vooral de buitenschoolse omgang met kinderen nog eens be- -
leden te hebben in de woorden: in gelovend alwachten, in
stilheid en vertrouwen zal uw sterkte zijn. Q `
i
September 1927. .l. .. 'on uien ll,xi;iï.
LHTGA
ä