HomeHet persoonlik kontakt tussen leraar en leerlingPagina 13

JPEG (Deze pagina), 0.95 MB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 17.01 MB

dat een paard, dat volgens z’n betrouwbaar zeggen nooit bijt,
en nooit slaat, plotseling om een hem onverklaarbare oor-
` zaak ineens wel eens bijten en wel eens slaan kklll.
Als ik dit van koetsier en paarden gezegde nu op mensen
` overbreng, dan doe ik dat met het citeren van een kwalifikatie.
die één 1nij·ner vriend-en eens gaf van e-en jong pedagoog.
Nu gebruik ik het woord welbewust en met opzet. De man
is reeds van ons heengegaan. Die hem gekend hebben, zullen
hem nooit vergeten. Velen zullen er denkelik hier zijn, die
weten wie ik bedoel. Welnu, mijn vriend tekende hem aldus:
,,Hij ziet in iedere jongen altijd een mens, naar Gods beeld
` geschapen, maar hij vergeet altijd, dat er in ieder mens ook
iets van de duivel zit."
Nu - met alle waardering voor de vroeg gestorvene ~ want j
is het niet een heerlik oordeel? -~ dat mogen praktiese op-
voeders toch, geloof ik, niet vergeten, dat er in ieder mens
ook iets van de duivel st·eekt. En nu mag natuurlik dit niet
_ zo verstaan en niet zo geïnterpreteerd worden, dat je wel
vertrouwen moet, maar dan toch met wantrouwen op de
achtergrond. Want dat is immoreel, nog gezwegen van het
feit, dat kinderen het onmiddellik zouden doorzien. Maar je
moet vertrouwen, met beleid, met verstand, met voorzichtig-
heid, met gebruikmaking van je ervaring, van je kijk op
· mensen. Zo, zoals je, ouder geworden, met de mensen omgaat,
d.w.z.: rekening houdend met hun eigenschappen. Je hebt
een kennis, die komt altijd bij z’n afspraken te laat. Eerst
ben je daar boos om geweest. Nu niet meer. Je weet het, je
hou·dt er rekening mee. Je zegt, dat X een beste kerel is, van
wie je veel houdt, eerlik, oprecht, nobele kerel. Maar hij
kan niet op tijd komen. Dat weet je eenmaal. En nu regel je
je daarnaar. Je appreciatie van hem is er niet minder om.
Maar je kent hem. En je maakt jezelf niet meer boos om hem.
- Op deze wijze nu kan je ook vertrouwen - rekening houdend
dus met het feit, ·dat de geest wel gewillig is, maar het vlees
j _· Q zwak. .
· Als je dat weet, dan doe je niet meer ZO7l1 haarsträubende
. domh·eid als ik eens beging in m’n derde leraarsjaar. Ik had A
· i" een boek van Förster gelezen, ik weet d·e titel momenteel niet
meer, maar ’t ging over selfgovernment. Het had me zo g·epakt
° en ik was er zo van overtuigd dat Förster de weg wees, die A
g ‘ we op moesten, dat ik, bij ee-n proefwerk, opzettelik weg
liep om even iets te halen om de jongens en meisjes te laten ­
zien, dat ik ze vertrouwde.