HomeDe Vechtasche straf-inrigting, niet navolgenswaardig voor NederlandPagina 5

JPEG (Deze pagina), 710.91 KB

TIFF (Deze pagina), 6.50 MB

PDF (Volledig document), 29.83 MB

U K`, W ;;_ ,_ ;­-id -,_b,,_ ,, ;,. ..­.r. .=- -- ’ Y rw Y Y ‘ ir l
)
t
I.
De strijd tusschen het behoud en den vooruitgang op
het gebied van het gevangeniswezen zal zeker nooit ophou-
den, zoolang de partij, die tegen de nieuwe orde van zaken
ingenomen is, haar uit de hoogte beschouwt en veroordeelt,
en ongezind blijft naar andere stemmen te luisteren, dan die
haar uit den vreemde in de ooren klinken. Die strijd zal
voortduren zoolang men voor de lessen der ervaring doof
blijft; naar afgetrokken ideen gehandeld wil hebben en een
oordeel meent te kunnen vellen, gegrond op het uitwendige
aanzien van eene gevangenis-inrigting, of op de indrukken
die een kortstondig ronddolen daarin hebben achtergelaten.
Wij hebben het meer gezegd en herhalen het met den
meesten nadruk, hij die de behoeften van het gevangenis-
wezen wil leeren kennen,m0et zicá 0]; áeá lerrein begeven;
” hij moet met de bewoners hebben omgegaan en ze niet al-
leen in cijfers op het papier hebben gezien; hij moet de
kwalen waaraan zij lijden naauwlettend hebben gadegeslagen,
om er de gepaste geneesmiddelen voor te kunnen vinden.
Daartoe zijn uit den aard der zaak slechts weinigen in de
gelegenheid. En vraag nu eens aan hen die dagelijks in
die verblijven van menschelijke ellende verkeeren, die jaren
achtereen zich met gevangenen bezig hielden, hoe dikwijls
l`°`°""““"^"’ ‘ J