HomeDe Vechtasche straf-inrigting, niet navolgenswaardig voor NederlandPagina 3

JPEG (Deze pagina), 595.29 KB

TIFF (Deze pagina), 6.49 MB

PDF (Volledig document), 29.83 MB

[ ,_.. w·,-~ hwvy ­ . rr-»‘ ~~-wewww.-,~~w«m­·­».,...,,.<.‘,,,.,.,,­,,«T,;­g;.=­,.·,­~.v.Y-wv,,.­.~w.«w«
*¥€ ·.'*‘ E ’ *
mï­¤*?¢#e;»«€ [ we ;
‘·‘<*ä,ï¤* ""' .· EZ .
gïïáëa ’ · ..< ; :5 ¤
fj ,5 g4";g;g» $21-- Q
'.$§¢%•”»­WïQE,, » Ee
we? `
. =¢, .·=ï<w #,· ,5* F· ë .3 _ '
'.v.,.¢:~ ‘ `
T D E V E C H T A S G H E T
e .
Qïïikfïéïz Y
i
.
'
xrgie -.¢äE5ï¢:’*12:,¢^I§ï ;
. "
,..- z I:A· « . 7
F
##&ë»J.x;ï¥w·>ä*2ë ¥
* ·
:;«;‘.:uï‘?.s ’1..1le. t r
‘'’·‘· J .

N1 E T N A V O L GE N S W A A RD I G
­=äü·,=g=,5~L;;;>: ;;;.¤ ‘

Y .
2;€«ï;>ï,eà_ä.ï;ä. ;
«~;: ¢=€a' '¢ ;<-·
H? ;
:1·,gV.¤a=w,;7ï:·=ï·;; ; VOOR
-.;=zr;‘-2,-¤ï:`E‘ è ’
¥
N E D E R L A N D ,

mz ;< ­
DOOR,

;
· >»x=2r2:f4.ïe_. ·
S. C O O L,
·
=
«
;
Lzd van de Tweede Kamer der Stalen Generaal en van de Commzssze van Adnunwlrahe
äï;*€?"ï‘ ·*€ï°Y$· .
over de Gemngenzssen te Amsterdam , Hoafdbeslnnrder van het Nederlandsch
ï~* __ _
Genoolsehap: ïbt Zedely/re verbelereng der Gevangenen.
’ ‘
` ‘
«
n· ve, =*.:è¢;§ä.~‘.;;Jx:
.~e«‘» :-2 '·2··1~· ·..2‘£»·:M g
·, ei

_ 1
ma `· Z1? è*2*ea?;sz#;°¥ K J

»u¤v·x·'€··«;·.· 1
‘ï=ä*·ï=:'.‘¤ "~~55_.T¢vH
TE A M S T E E D A M , B IJ
ie em ea: $,2*
`ï =·@£€‘;=g§;=¢=:< ti
H. W . MOOIJ.
ISM- .
ez? ‘
=1f
.
,.,,.5.;.. «;ês» yj
`*ï£$.pe,,.m we
‘ `· ?3
^. +j_:F€L.«~4«..;·

5
·$;äv>»;‘g’.ê¤.;K$=;‘«‘¥;;' « ­
·~+` 4 wu ‘
z 2êêï¥r;;:‘* ‘ï*¤·‘ï@ ’


:‘<;ï*sg§«t‘¢ äevää

. 1
;,.«g;;¤w,äep#;á·:x·· V; .