HomeDe Vechtasche straf-inrigting, niet navolgenswaardig voor NederlandPagina 29

JPEG (Deze pagina), 872.77 KB

TIFF (Deze pagina), 6.54 MB

PDF (Volledig document), 29.83 MB

j {il
. 27
- aan cellen met vaste ramen en matglas, celkappen, cellulaire
W wandelplaatsen, godsdienstoefening in stalles, of op eene
reet staande deuren niet gedacht wordt; - hoe 24 dier
goede Oldenlïurgers in de grootst mogelijke stilte en orde, -_qi
« bewaakt door één bewaarder en één der wachthebbende gen-
ä darmes, achter elkander wandelende worden aangetroffen; ­-
. hoe er in verschillende cellen en werkplaatsen allerlei ambachten ï
worden uitgeoefend; - hoe die dáár ook aangeleerd worden; -
j hoe de voortbrengselen (b.v. de ma11dewerk­meubelen) in
l depöts te koop worden gesteld. ­­- Men schroomt daar in
j Oldenburg volstrekt de concurrentie met vrije arbeiders niet;
(eigenlijk moest het zijn, de vrgje arbeirlers scár0me¢z vol-
slrelzif wiel {le corzcurrewlie met ele gevangenen,) eindeli_jk,
l want het is in het rapport zelf te lezen, er bestaat 5 à. 10
minuten van de voormelde gebouwen eene landhoeve, waar
j landbouw en landontginning op groote schaal worden uit- `
geoefend. p
j Aan zulk een overzigt van het uitwendig aanzien eener
j gevangenisánrigting heeft men niet genoeg. Aan zulk een
" blik, mogen wij het zoo eens noemen, à vol clbiseau ge~
j nomen, laat zich geen gevangenis-stelsel toetsen. Wel heeft
de Heer Hoofd­Inspecteur slechts van het lzoafclóegivzsel
kennis willen doen nemen, doch op het eigenlijke stelsel, j
‘ de wijze VBH l.llllVOGI'lIlg', de VOOISCllI'lfl]E‘H Bl']. l'Cgl€Il'1€]ll.BTl
j die in de cel en in de werkzaal worden in acht genomen,
hoe lang het verblijf in de cel duurt; wie voor de eenzame,
wie voor de gemeenschappelijke opsluiting wordt veroordeeld
en of dit alles maar aan het administratief gezag van het
. gevangenis­bestuur wordt overgelaten, daarvan weten wij
; slechts enkele bijzonderheden. B.v. De telkens wederkeerende
ij mededeeling dat de cellulaire opsluiting niet wordt over-
l dreven; de curiositeit, dat een levenslang veroordeelde ver--
gunning krijgt om eene oude moeder, op eenige dagreizen
l üfSlZ&11dS W0ll€IJdC, VOOT (IG laatste maal tB gääïl Zl€l'1 GH op
1

. lag,
i