HomeDe Vechtasche straf-inrigting, niet navolgenswaardig voor NederlandPagina 25

JPEG (Deze pagina), 771.79 KB

TIFF (Deze pagina), 6.53 MB

PDF (Volledig document), 29.83 MB

23
zijn het meestal landbewoners die de gevangenissen vullen
en wij zien het, in Oldenburg even zoo; ngoedhartige men-
schen wie het aan energie ontbreekt” daarenboven, en dus
geheel afwgkende van de meer bedorven en geslepen mis-
dadigers uit de steden. Men sla eens een blik in de jaar-
lijks verschijnende Statistiek van net gevangeniswezen, in
den tabel waarop de beroepen der gevangenen worden aan-
· gewezen en vraag u zelven af, of die 39 kategoriën;
met vrucht over te brengen zijn onder ééne afdeeling,
waar zij eindelijk, als overgang tot de vrijheid, met land-
·` bouw, of iets van dien aard, werkzaam zouden moeten zijn?
Wij {zullen eenige van die beroepen noemen. Men vindt
daar opgegeven, als in 1861 in de Rijl<s­Gevangenissen op-
gesloten geweest te zijn:
Beambten der politie,
Bakkers, Grutters, Molenaars,
Barbiers , Pruikenmakers ,
Blik- Ell Koperslagers, Tin- en Loodgieters,
Boekbinders, Kantoorbedienden, Schrijvers,
Boek- en Plaatdrukkers,
Brievenbestellers en Commissionairs,
. Genees- en Heelkundigen en Apothecars.
l Goud- en Zilversmeden,
Hoedenmakers , Horlogiemakers ,
Kleedermakers , Kooplieden ,
Ontvangers, Notarissen , Onderwijzers ,
v Schilders, Graveurs,
Schippers, Smeden,
Zadel- en Zeilmakers,
Zwaardvegers, Sohaarslijpers, enz., enz.
»«üher den Zweck hinausgreifen darf. Wir sagen mit Ihnen: cin fauler Apfel
~stecht 12 gesunden an, und isoliren daher zunächst alle 13. Wenn sich aber
~ergiebt, clasz von Eiuigen keine anstechung zu befurchten, so lassen wir die
vkollecktive Haft zu."