HomeDe Vechtasche straf-inrigting, niet navolgenswaardig voor NederlandPagina 24

JPEG (Deze pagina), 865.44 KB

TIFF (Deze pagina), 6.53 MB

PDF (Volledig document), 29.83 MB

I 22
gevangenen met een oogopslag kon onderscheiden, en van
anderen afzondereu?
Neen, die gave bezit niemand; doch wij hebben er vroege1·
reeds op gewezen, hoe elk gevangenisstelsel beoordeeld moet
worden naa1· den landaard en naar localiteiten waar het
ingevoerd wordt, en Hoyer bevestigt dit in voormeld ge-
ê schrift op de meest ondubbelzinnige wijze.
lt vMisdadigers met énergie," zoo laat hij zich uit, rxzijn ·
zzhier zeldzaam, voor verreweg het grootste gedeelte zijn het
»/goedaardige karakters eu mensckm zamler érzergie, wien
yhet aan kracht om de verleiding weerstand te bieden, ont- ·‘
nbreekt. Bij dezen komt het cr minder op aan den wil te
z/buigen, dan wel om dien te sterken. Nog toegankelijk
j z/en vatbaar voor het goede, zijn daarvoor voor een korte
vof langere gevangenschap in eenzaamheid doorgebragt, ge-
` awonnen. Zal men den wil om het goede te doen bij hen
t uversterken, dan moet men hem aan een steeds drukkenden
ndwang niet willen onderwerpen. Hij die zich van zijn val
uweer oprigt, heeft behoefte aan opwekking en oefening in
­ azelfleiding en zelfbeheersching.
t «»Door die grondslagen geleid, is men ook tot het Iersche
nstrafsysteem gebragt geworden, hetwelk zulke bnitenge- i
, awone (P) resultaten heeft opgeleverd, en de algemeene '
»/opmerkzaamheid tot zich getrokken heeft.”
Uit de eigen woorden van de11 waardigen Hoyer zien wij
dus bevestigd, van hoe overwegenden invloed de eigenaardig-
heden, het doorgaand karakter van het volk moet zijn op **
den aard, op de keuze der gevangenisstratfeii I). In Ierland
` I) In een schrijven van 25 Nov. 1862 liet de Heer Hoyer zich nog
aldus uit: »«Dasz Sie für die strengere Einzelnhaft sich erklären, begreife
nich, weil vermuthlich das Gefängnisz in Amsterdam den Auswurf groszer
{ »«Städte enthält; wenn Sie aber unsere Anstalt kennten, deren Bevölkerung
~sich aus einen wenig verdorbenen gutmüthigen Landvolk besteht. so wur-
nden Sie hotïentlich mit uns einverstanden sein, dasz das Mittel nicht
ll
l