HomeDe Vechtasche straf-inrigting, niet navolgenswaardig voor NederlandPagina 20

JPEG (Deze pagina), 889.86 KB

TIFF (Deze pagina), 6.52 MB

PDF (Volledig document), 29.83 MB

l 18
de celkappen, die trouwens áocá in de pralttçï/c neg? 0nn0Z­
{leende zçjn, niet in gebruik. (bl. 10) Eindelijk, de celramen
van gewoon gla.s en genoegzaam als te Roermond ingerigt.
Geen kantine, maar de gelegenheid om bij goed gedrag zich
uit de stad iets aan te schaffen; draagbare privaten, -
doch, wat de verwarming betreft, door kagchels in iedere
cel aangebragt, hoogst omslagtig en daarbij onvoldoende.
Die arme ijveraars voor het zuivere cellenstelsel, wat _
wordt hun op eens alle illusie ontnomen! Die stilte, de
aandacht die zij bij elke godsdienstoefening onder hunne
gevangenen mogen opmerken, dat welluidend gezang, het
wordt alles 0nv0ZeZ0enrZe, ja, wat meer is als angela/c/eig
veroordeeld (bl. 18). En waarom? omdat de gevangenen
die plegtigheid achter de openstaande deur hunner cel, op
l hun bankje zittende moeten bijwonen! Neen, evenals in
Ai Oldenburg, moet het ook hier gaan. Een tal van geregts­
j dienaars in groot tenu, al de beambten, (om een goed voor-
beeld te geven) moeten bij de godsdienstoefening tegenwoordig
je zijn. Die ruim twee honderd gevangenen, mannen en vrou-
à wen, in hun afzigtelijk grijs kleed, afgewisseld misschien
door enkelen in meer fatsoenlijk gewaad, moeten daar voor
ieders blikken worden ten toon gesteld. Ieder zondag zou
· men dan het genoegen smaken, nieuwe lotgenooten, oude
i bekenden op te merken, en aandacht te zien huiehelen. De j
ongelukkig afgedwaalde jongeling, de door verleiding ge-
; vallen kindermoordenares, zij zouden dáár op eens ingeleid
kunnen worden in eene maatschappij, waar zij, wat hun nog
op den breeden weg der zonde ontbreekt, kunnen aanleeren. Y
Doch neen! de kennismaking had al vroeger plaats. Er
werd immers dagelijks gewandeldl; geen celkap maakte l
de herkenning onmogelijk; men zag in die flerlcenning immers
v0Zsáre»tá geen bezwaar, en wie weet, hoe in menig ouden
jy boef gedurende de wandeling het duivelseh voornemen reeds l
‘ oprijst, om dien jongenheer daar vóór, of dien werkman ,
ë
2
‘ l
‘ ¢
ll