HomeDe strafgevangenis te WoerdenPagina 8

JPEG (Deze pagina), 736.88 KB

TIFF (Deze pagina), 6.38 MB

PDF (Volledig document), 13.67 MB

l testanten en ltoomsch-Catholijken, in geschikte lokalen
gehouden.
E Het beheer over de gevangenis wordt gevoerd door den _
l Directeur F. F. Ommen, bijgestaan door ééne adjunct
Directriee en een genoegzaam getal van Bewaarsters,
zonder eenen mannelnken beambte, behalven de Portier.
Dat beheer is voortreffelijk. Werk-, eet-, slaap- en zieken
zalen (beide met afzonderlijke ijzeren kribben), school
en kerk - alles helder en zindelijk ­- geregeld en ordelijk.
Ja, zoo men ergens eene modehgemeenschappelüke-
gevangenis zocht (het gebouw buiten aanmerking gela-
j ten), wij zouden zonder aarzelen naar W/'oerden henenwijzen.
j En toch zou men er iets vinden, wat niemand in on-
lg zen tijd meer zoeken zou. Het Zwçylqsgjsteem is er inge-
g voerd, zooals het vóór vele jaren elders beproefd, doch
algemeen afgekeurd en afgeschaft werd. Men had _
te vergeefs gehoopt daardoor alle onderling bederf te
weeren. Geen Argusoog kon alle onderling verkeer door
I teekens en gebaren voorkomen. Het gedurig verbod
kweekte gedurig verzet of overtreding aan. En wel
mogt ’t een vvreede en onnatuurlijke straf heeten, het g
j spreken te verbieden, als men met lotgenooten spreken kan. .
· Daarom werd het zwügsüsteem overal elders opgeheven,
behalven op werkzalen, gedurende den arbeid. Hierbij
. is ’t nuttig, noodig, goed, al is ’t ook hard voor ge- §
vangenen, die jaren lang opgesloten worden en -- voor i
vrouwen misschien dubbel hard. Maar buiten de werk- r
l
l
·z