HomeDe strafgevangenis te WoerdenPagina 6

JPEG (Deze pagina), 735.85 KB

TIFF (Deze pagina), 6.37 MB

PDF (Volledig document), 13.67 MB

­··.­­ r_ . ..m. . _ ....... .... - r...”. . ...-. . .. w .> ..._., _ UV V_`y
4
tot 20 jaren werden opgesloten. De werkzalen of zolders
l waren wel groot, maar benaauwd, en de slaapzolders,
j met een groot getal van hangmatten, twee, soms drie
l boven elkander, ellendig. Met een woord, ’t was de
armzaligste gevangenis, waarin het verderf van alle ge-
meenschappelijke opsluiting, nog minder dan elders kon .
l V worden bestreden.
. En het gesticht te 'Woerden? Oorspronkelijk was ’t
een kasteel, en dus niet voor eene gevangenis gebouwd.
Hierdoor heeft het uit den aard der zake veel gebrekkigs:
maar toch heeft het, ondanks dat gebrekkige, veel goeds.
De ligging buiten de stad is gezond, ruim en schoon.
j Een paar sehildwaohten is voldoende, om alle gevaarlüke
ij communicatie met de buitenwereld te voorkomen. De
j ramen behoeven daarom door geen staures het uitzien te
D beletten. En de vroläke zon, die over de fraaüe om- V,
streken hare vriendelijke stralen verspreidt, mag er on- ­
l, belemmerd haren zegen over uitstorten. Voor eene be-
j volking van p.1n. 250 personen is het gesticht niet te
. bekrompen. De lokalen zijn licht, tamelijk frisch en
j helder. Doorgaans zgn er dan ook zeer weinig zieken.
, Daarenboven biedt de inrigting de gunstigste gelegenheid
ir tot eene volkomene afscheiding van correetioneel en van
j crimineel veroordeelden, en van deze beide categoriën,
i in afzonderlijke klassen van gevangenen, die of voor
j ’t eerst, of bü herhaling veroordeeld werden, of door
1
wangedrag zwaarder straf verdienen. Het Rijk voorziet
ä
{ C
ll
2
l
'l