HomeDe strafgevangenis te WoerdenPagina 5

JPEG (Deze pagina), 615.36 KB

TIFF (Deze pagina), 6.36 MB

PDF (Volledig document), 13.67 MB

E
DE STRAFGEVANGENIS TE VVOERDEN.
rl
” Deze gevangenis heeft in de laatste _jaren eene groote
verandering ondergaan in bestemming en inrigting. l
l‘ot Junij 1861 was zij bestemd tot eene strafgevan­
genis voor Mannelijke crimineel veroordeelden. Deze zgn J o
,_ lg naar het huis van Opsluiting en Tuchtiging te Leeu- _ i
I warden vervoerd, terwijl de Vrouwelijke correotioneel _
en crimineel veroordeelden, die vroeger hare straf te .,
Gouda moesten ondergaan , naar het gesticht te WVoerden é
i werden getransporteerd. fi
i Dit rnogt eene gelukkige verandering heeten. De ge-
l vangenis te Gouda was, ondanks het uitneinendst bestuur
g en de trouwste zorg voor de gevangenen, een ellendig
verblüf, dat aan alle gebreken van een oud gebouw leed
en uit ondersoheidene pakzolders bestond, goed voor
A berging van koopniansgoederen, maar ten eenemale on-
geschikt voor menschen, voor vrouwen, die er soms van 1
á
à
r l
l