HomeDe strafgevangenis te WoerdenPagina 4

JPEG (Deze pagina), 522.65 KB

TIFF (Deze pagina), 6.36 MB

PDF (Volledig document), 13.67 MB

». W. -- .»,W ..-- ,... aan ....> .-.- .V... , _, _
Onlangs mogt ik de Gevangenis te Woerden bezoeken. Welke
indrukken dat bezoek bij mij achterliet, moge uit deze weinige V
bladzijden blijken. Aangenaam zal ’t mij zijn, als mijne opmerkin-
gen eene grondige beoordeeling mogen uitlokken van zaken, welke
mij hoogst gewigtig voorkomen, omdat zij het lot van Gevangenen
betreffen.
., il
j Febr. 1865. A. A. STUART.
I

.l