HomeDe strafgevangenis te WoerdenPagina 17

JPEG (Deze pagina), 616.76 KB

TIFF (Deze pagina), 6.39 MB

PDF (Volledig document), 13.67 MB

i a
ill
15
kan regelen. Zou hij niet te eerder het vonnis bepalen
naar het minimum , bg de bewustheid van de verzwa­ l
ring der straf, door daaraan toegevoegd zwijgsijsteem? i'
Ik matig mij de bevoegdheid niet aan, om deze vragen A,
te beantvvoorden, maar achtte mij verpligt, om ze open- I
lijk ter beoordeeling te stellen. In alles wordt open- `
j baarheid gevorderd. VVanneer zou zij minder worden J
gewraakt, dan als ’t honderde ongelukkigen geldt, die
- schuldig staan voor de wet, maar ook overeenkomstig
de wet moeten gestraft worden?
Het zvvggsüsteem te Woerden is, naar ’t mg voorkomt, J
een dwangmiddel buiten de vvet, misschien tegen de wet?
Anderen mogen dit beslissen en, waar ik zwgg, bg de
A wetgevende magt spreken, opdat regt en billijkheid voor
Y
· allen gelde, ook voor gevangenen.
.
,, _ , g, __ _, Ajji l