HomeDe strafgevangenis te WoerdenPagina 15

JPEG (Deze pagina), 725.29 KB

TIFF (Deze pagina), 6.43 MB

PDF (Volledig document), 13.67 MB

. . ff
,_ _.!
l
i ïï

. ïl
ie T
?
het ook eene aanmerkelijke, eene harde verzwaring der
evanvenisstraf welke door den Straf-wetgever niet be- F
D 7 D E
doeld werd. Daarom voeg ik er enkele vragen aan toe t
{ ·‘:> 0 1
1
= . . .
[ die door de bevoegde Autoriteiten mogen beoordeeld l

of beantwoord worden. i
‘ Wie in den Staat heeft het rect en de bevoegdheid D
I D D 7
§ om een nieuw sïsteem in te voeren en de evan e- T
, J g g _
nisstraf alzoo te wijzigen of te verzwaren? Zeker geen i
Directeur noeh Commissie van administratie, aan wie R
l
het bestuur en beheer over de gevangenis maar niet Ie
I ` D C , 1;
E de eigendunkelijke verzwaring der gevangenisstraf is
§ overgelaten. Ja, het zij met eerbied en bescheidenheid
Q ii
{ gezegd, een Minister van Justitie zelf , aan wien de hand- j
`
E having en uitoefening van regt en wet is opgedragen, -
Q gaat hg zijne magt niet te buiten, als hij een dwang- j
ä . . i`
_;,, stelsel onder gevangenen invoert, ’twelk de gevangenis- ·r
l .
[ straf verzwaart tegen den zin en de bedoeling van het "
E fi
g strafregt, door de wetgevende Magt vastgesteld? Ik
weet wel, dat dien Minister het opperste Bestuur over t
I _;
Q alle rüksgevangemssen toekomt, en dat geene gevangenen
I :
5 worden ehoord in hunne klacvtenz maar daarom verliezen 1
, g D v
[ ji
Q zij toch hun regt van klagen niet over willekeurige
verzwaring van straf. Dubbel mogen zij hiertegen be-
K
! o
` sehermd worden door de wet. En wordt hun in den kerker V
i het zwiïren oo ele¤·d anderen mogen dan voorhen s reken. P
I O D 7 D .
Eene tweede vraag is bij mij opgerezen, -­- deze: ver- in
[ ondersteld, dat hierin de bevoegde magt overeenkomstig
a ik
; .
{ .
A
i jj
l
ä ïä
,¤ MA ,,,,_ er g _ N ._ ____>_M, _w_r__,____,,