HomeDe strafgevangenis te WoerdenPagina 14

JPEG (Deze pagina), 742.07 KB

TIFF (Deze pagina), 6.43 MB

PDF (Volledig document), 13.67 MB

j l
f j
l
12
op. Waartoe zou hij huichelen? Wat zal hg er mee j
l winnen? De gewone kunstmiddelen zgn spoedig bekend en j
I verbruikt. En wie geen vreemdeling blgft in de cellulaire {
gevangeniswereld, - ja, ook hg staat altijd aan bedrog
[ en misleiding bloot, maar minder voorzeker , dan waar het E
zwggen pligt, het spreken verboden is, of in het bgzgn i
U van andere gevangenen den bezoeker door mooge woor-
I den verblindt. Dit wordt een leven onder beweegbare
i automaten, Ghineesche schimmen of rekruten, die op
commando regts of links gaan en nooit spreken, dan I
inet de hand aan de chacot. En wat men van zulke E
E gevangenen maakt, al mogen er enkele gelukkige uitzon- l j
deringen zgn, ’t zullen meestal gluipers wezen , die te
minder te vertrouwen zgn, naarmate zg langer door ge- j
i dwongen stilzwijgen alleen met zich zelve en hunne boze
J lusten converseerden.
l Doch het lag niet in mgn plan, om thans weder op te
I treden tot verdediging of aanprgzing van het Cellulair
sgsteem, noch om dit te verheffen tegenover de gemeen-
schappelijke opsluiting met het zwggsgsteem. Ik heb
l geen ander doel, dan het feit te constateeren: dat te
Woerden eene smzfgevcmgenzs bestaat met gedwongen stil-
j muggen, niet als disciplinaire maatregel gedurende den
p l arbeid: maar, op één enkel uur na per dag, cultoos en
zender op/zenden. Ik acht dit zwggsgsteem niet alleen on- L
doelmatig, als de gevangenisstraf geen kwaad, maar een
geneesmiddel tot zedelijke verbetering zal zgn: ik acht
wl
il l
i
l
li; j
ijil j