HomeStatuten der Nederlandsch Indische Handelsbank, gevestigd te AmsterdamPagina 16

JPEG (Deze pagina), 444.73 KB

TIFF (Deze pagina), 6.24 MB

PDF (Volledig document), 12.13 MB

16 j
l
2
van zoodanigen Directeur voor, bij gebreke waarvan j
de schorsing van regtswege vervalt. ï
Am. 32.
De Raad van Commissarissen in overeenstemming
met de Directenren stelt het Reglement van hnishou- ·
delijke orde der Directie vast.
ART. 33. ‘
In afwijking van hetgeen bij Art. 17 en 24 is be-
paald, worden bij deze benoemd tot Commissarissen i
voor den tüd van vijf jaren, eg
tot Voorzitter van den Raad:
de Heer A. MENDEL, te AmsterrZcmz,·
tot Cnder­Voorzitter:
de Heer E. WV. CRAMERUS, te Amszferolam;
en tot Leden: de Heeren,
A. DEICHMANN, te Amsterdam.
W. PCOLMAN, te ’s Hage. j
TH. F. SCHILL, te ’s Hage.
R. DANIEL WVOLTERBEEK, te Amsz‘ercZm2z.
En voor den duur van vijf jaren tot Directeuren
de Heeren : Z
FRANS VAN HEUKELOM, Voarzitzter. je
ROBERT BROWNE, D_ Z r
zrac ze · . i
emnoiv J. nn CLERCQ,l mm i