Home1000 pound belooning dood of levendPagina 99

JPEG (Deze pagina), 755.58 KB

TIFF (Deze pagina), 5.33 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

{V « · · W ~ a ,.._?¢__WW vwxw gg g
laiïê l i

jij'? TQ i i
ik ~‘

il - ·.
Y? iï

ïïi. l 5
Q§l' ¥· EEN WONDERBAARLIIK TOEVAL ­
{fi"' iq e
wa; i 2;
W T .. e
, Mijn hart sloeg toch wat sneller, toen het groote passa­
giersschip in zicht kwam. Nog is er gelegenheid om terug
.­ te keeren, zeide een inwendige stem, maar deze opwelling
was veel te zwak om voldoende uitwerking te hebben.
fl ` Wij legden aan. Geen wacht, geen kommies was aan ‘
153 de valreep te zien. Er werden nu nog geen passagiers
verwacht. Zonder mij om iemand van de bemanning te be·· 5.
è;.‘,Q bij kommeren, zocht ik de hut op, die op mijn passage··biljet
L§£;s L1 stond aangegeven en sleepte mijn lichten koffer, die Chineezen _
{ ` aan boord gebracht hadden, naar mijn kooi no. 88. Nu moest . g
;’§;ï ¥r· ik afscheid nemen. Ik had weer voor veel te bedanken. Lan
,1,; 9
jl; keek ik de in de verte verdwijnende boot na. A . j
jrïêx Tegen acht uur kwam in een stortregen de volle stoom~ ‘
gg; sloep opzij. Nu kwam er leven op het schip. De windassen j
ratelden bij het ophalen van de bagage; menschen, die niet `_
H wisten, waar zij moesten zijn, liepen al zoekend rond; de C
hofmeesters hadden niet genoeg hoofden handen en beenen
‘ r l-ii ‘ ­ ’
lffï ,, om aan de tallooze verzoeken te voldoen. i
,; 9 Maar met de passagiers kwamen ook heeren aan boord,
3..;. die het mij geraden deden achten mijn uitkijkplaats zoo gauw
mogelijk te verlaten: Engelsche oilïcieren, die dadelijk begonnen
jgjjjï het schip te doorzoeken.n · l V.
gg; jg? j Ook voor deze mogelijkheid had ik een plan gereed. Zoo jj
vlug mogelijk ging ik naar den kapper, trok naar Amerikaansch
rg; gebruik mijn uniformjas uit en hing deze goed zichtbaar jj
vlak bij de deur en liet mij inzeepen.
De collega van Figaro had juist de linkerhelft van mijn
äfï ï", ezicht keuri lad eschoren en maakte aanstalten om mi'
,j ,§ i 9 9 9 9 1 ,
_ aan stuurboord onder handen te nemen, toen, ik in den
ïll, ïç, spiegel een der Engelsche oiiïcieren voor het deurraam zag op· Q
lj ,3 . :
li [all SJ
* ïsrï 96 «