Home1000 pound belooning dood of levendPagina 98

JPEG (Deze pagina), 651.17 KB

TIFF (Deze pagina), 5.33 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

lgS_ Met genoegen liet ik mij de lijkreden vertellen, die mijne
j_ vrienden in de club en in gezelschap te hooren kregen. Velen
aal, ‘ bekenden speet het oprecht, maar ook waren er niet weinigen
Che van die slimmerds, die het toch altijd gezegd hadden, dat ik
I _, veel fte veel waagde. Niemand twijfelde aan de waarheid van
r te het bericht. Engelsche kapiteins scholden op de Iapanners,
1 in die mij hadden doorgelaten, maar ook onder hen waren er
medelijdende zielen, die nog zoo vriendelijk waren zich te
’ en herinneren, dat ik als prijsoffïcier de bemanning der in den
De grond geboorde schepen steeds correct behandeld had.
g€_ E Eindelijk naderde de groote dag. Wegens haren diepgang
tig, lag de ,,l/Iongolia buiten bij Woosung voor anker. Vandaar
aan fi zou zij den 26S¥¢¤ juli in alle vroegte wegvaren. Zooals in
Om zulke gevallen gebruikelijk is, bracht een stoomsloep de passa~
giers reeds den avond te voren aan boord. Ik paste wel op
zijn _ daarvan gebruik te maken. Vóór haar vertrek uit Shanghai
om werd de boot door de Engelsche politie zeer nauwkeurig
gtst ,· onderzocht, en deze heeren kenden mijn gezicht zóó goed,
and dat mijn mooie uniform en mijn nu glad geschoren bovenlip
gda . niet voldoende zouden zijn geweest om hen te misleiden. Mijne
· vrienden wisten ook hier raad te schaffen. Reeds om vier
)m__ uur 's middag voer ik op een kleine motorboot, vanaf wier
i achterdek de Amerikaansche vlag statig wapperde, de rivier af.
Een
wer~ '
een
Qa"
cier jä
rïet E
zich ·
pen
dus ï
Leid ‘
ram g.
che ·
an~ ii
:11.,,
ikel u lg · j
net

95 ·
ig .