Home1000 pound belooning dood of levendPagina 97

JPEG (Deze pagina), 880.83 KB

TIFF (Deze pagina), 5.33 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

Y al
: marine werkt. Deze kent ongetwijfeld alle onderscheidings­
j teekens. Die moet mij aan het noodige helpen."
Mijne vrienden vonden dit plan wel wat al te brutaal. `
Maar juist het gewaagde spel om op een Amerikaansche
S,§ boot »- want alleen zulk een kwam voor mij in aanmerking ­·
l in een Amerikaansche marine­uniform deftig heen en weer te gï
Ygäj stappen bekoorde mij. Ik hoopte aldus ook den beambten in
de Iapansche havens gemakkelijk om den tuin te leiden.
Qj. Er zijn nauwelijks handiger werkers dan de Chineezen, en
W vooral deze kleermaker was een sieraad van zijn gilde. De
fj uniform, waarbij de man als maat mijne burgerkleeren ge~
_i bruikte, en de daarbij behoorende pet stonden zóó prachtig, pj
[C dat ook de twijfelaars zwegen, toen ik mij in vol ornaat aan ‘
li; hunne critische blikken vertoonde. Ook ik was tevreden, toen j
pjïjji ik in den spiegel keek.
Het liefst zou ik nu dadelijk het nieuwe avontuur zijn E
begonnen, maar ik moest nog geduld oefenen. De ,,Mon~ i
ya; golia", waarmede ik den overtocht wilde wagen, voer eerst Q
Q; den 25St<·>¤ juli uit, en nu was de tweede week van de maand X
"· juist aangebroken. Een van mijn getrouwe helpers bezorgde
,! mij een passagebiljet. Tot zoover was alles gereed.
Nu was het zaak om ook nog den bestaanden twijfel om-
§_§`ï.· ‘~‘ trent het feit van mijn vertrek weg te nemen.
'I, Met vereende krachten werden berichten geschreven. Een
l van mijn vrienden had relaties met een in Shanghai ver~ '
schijnende Amerikaansche courant. Deze nu dischte op een
iïggë dag aan hare lezers het volgende bericht op: ,,De uit Singa~ Q;
r pore ontvluchte en onlangs in Shanghai opgedoken officier
van de ,,Emden", Lauterbach, heeft zijn loon ontvangen. Het jr
is hem werkelijk gelukt China ongemerkt te verlaten en zich ’
zelfs onlangs, zonder te worden aangehouden, in te schepen i
op het Engelsche stoomschip "Monteagle". Hij hoopte aldus ¥
` over Vancouver naar Amerika te komen. Deze vermetelheid f
is hem noodlottig geworden. Zooals een draadloos telegram j'
[_, meldt, hebben medepassagiers hem herkend. De Canadeesche
autoriteiten zijn reeds ingelicht, en wanneer de boot in Van··
j jij couver aanlegt, zal de vluchteling gevangen genomen worden."
lj; Q Een kort overzicht over mijne avonturen gaven aan het artikel '
een prachtig slot. Mij kwam het tenminste voor, dat ik met
ig mijn eerste poging als reporter zeer tevreden kon zijn.
i § 94 aa;
gi ij ej
".:1 1 .