Home1000 pound belooning dood of levendPagina 91

JPEG (Deze pagina), 743.63 KB

TIFF (Deze pagina), 5.40 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

·iT ` `
Jgiïj H; ig
iiïiï M
L
,

ïlfj `äl
I
I?
I Qi
f AAN DE MOORDENAARS ONTSNAPT
jljïi; N
"QX `
· Ik had werkelijk het gevoel als iemand, die van een lange gj
; reis terugkeert, en niet zonder reden. Immers ik bezat nog
Y mijn huis, dat, zooals ik·mocht aannemen, onbetreden was
ï h gebleven sedert den dag, waarop ik het verliet, om mij op
. J de ,,Emden” in te schepen voor een oefening als officier.
Q; ‘ welke acht weken zou duren. Dat was nu acht maanden
g· geleden ·-· de acht avontuurlijkste maanden van mijn leven
‘ tot nu toe.
Had ik vroeger een puntbaardje gedragen, nu bedekte
slechts een kort snorretje mijn bovenlip. Dit verschil was
· natuurlijk niet voldoende om mij onherkenbaar te maken. '
De blauwe bril, die ik in Manila had gekocht, en•die ik nu
8 j droeg, mijn regenjas en den Manilahoed, gaven mij daaren­· H
' tegen zoo n veranderd voorkomen, dat 1k­er zeker ·van kon zijn E
V äi cïzeduitrustmg zelfs door mijne beste vrienden met te worden ij;
;§‘·ja, er en .
_ In den beginne was het gevaar niet groot, bij mijn aan~
komst stortregende het, zoodat ik eerst door het raampje van
een gesloten rijtuig de bekende gedeelten der stad weerzag.
lj ïï Om de nieuwe operatiebasis op te nemen liet ik mij eerst
lie èç; naar slager Neumann rijden, wiens restaurant aan alle in
Shanghai wonende Duitschers welbekend is ·en ook door
I mij vroeger vaak bezocht was. Weldra had ik gelegenheid gg;
pil, _ den flinken kerel, die het van slagersknecht tot een wel~
` gesteld man had gebracht, mondeling voor de vele ge-
gïlgjïëg V" schenken te bedanken, waarmede hij mij zoo vaak in mijn
jj gevangenschap het leven had veraangenaamd. Op mijn ver~
e zoek zond hij dadelijk een boodschap naar kapitein v. Pilgrim, Qi;
`j die met zijne ,,Sikiang" hier vastlag. Deze kwam ook terstond, ff,
ll E- en zoo vernam ik alles, wat ik van den tegenwoordigen toe~
li 28
Ll I 88
uï 2 `. ·
" lql