Home1000 pound belooning dood of levendPagina 84

JPEG (Deze pagina), 870.68 KB

TIFF (Deze pagina), 5.41 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

l
El ”
__ hoofd, hoe ik gedurende mijn gedwongen rust voor vijande~‘
iik lijke oogen geheel onzichtbaar zou blijven.
CH Nadat ik mij met mijn koffertje in de hand op het bureau van
dan de Hamburg~Amerika-lijn had aangemeld, reed ik aan boord g
*26 jl van de Hapagstoomboot ,,Lyeemoon", die tijdens den duur
lzç van den oorlog in Manila vastlag. Mijn oude vriend kapitein
E1" Abshagen scheen zijne oogen niet te kunnen gelooven, toen
Ep hij mij plotseling voor zich zag staan. Hij stelde mü aan zijne
lan vrouw voor, die hem hier tijdens zijn gedwongen rust gezel­
fi schap hield, en nu begon een levendig vragen en vertellen.
am Aan mijn verzoek om aan boord te mogen blijven, totdat ik
Fn iets geschikts gevonden had, werd allerwelwillends voldaan,
me en weldra was ik in een kajuit huiselijk ingericht.
Jar lj De dagen, die ik met die beste menschen aan boord van
de ,,Lyeemoon" doorbracht, zullen voor mij onvergetelijk
·>O lf blijven. Na de dwaaltochten der laatste weken deed mij de rust
xd dubbel goed en ik bemerkte ook, dat ik er behoefte aan had.
@1 ‘;, Niettemin wilde ik hier natuurlijk geen dag langer blijven dan
çld { noodig was.` Dagelijks informeerde Abshagen, welke schepen `
IF" _ voor mij in aanmerking konden komen. De keuze was echter
lm beduidend geringer dan ik mij had voorgesteld. Weldra werd
Yan 5; . . . . . .
jj ik ongeduldig; ik kon dit wachten eenvoudig niet langer
lm fi uithouden. ,
mg jl ,,Ik ga met de Iapanner," verklaarde ik vast besloten, toen
len een week verstreken was en ik niets beters op het oog had.
ke" _ De ,,Ataka Maru" had kolen van Noord~China naar Manila
ll gebracht en zou nu ledig naar Chinwangtao teruggaan. Deze j
[da plaats kwam mij zeer geschikt voor. Daar was het gevaar
Dor gj om herkend te worden naar verhouding gering, en er was .
het een treinverbinding naar Shanghai! Nauwelijks kon ik hopen
am onbemerkt in deze stad te blijven, wanneer ik niet dadelijk
ten eene gelegenheid vond om verder te reizen. In ieder geval i
_ wilde ik ook met dit ongunstige geval rekening houden en
mg ook bij mijn aankomst in Shanghai zoolang als maar eenigszins _
lul mogelijk was incognito blijven.
Mçt ,,De ]aps zijn, zooals u weet, verbazend nieuwsgierig,"
C m zeide Abshagen bedenkelijk. ,,De kast zal nauwelijks passagiers
aan boord hebben en dan zal men u zeker op allerlei wijzen .s
wel Q trachten uit te hooren."
lg; , ,,Dan haal ik eenvoudig mijne schouders op en zeg ,,Kan i
ii ;§
6 81