Home1000 pound belooning dood of levendPagina 82

JPEG (Deze pagina), 741.35 KB

TIFF (Deze pagina), 5.42 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

H __ _____;_;; ....__;;__;;___;­­­:_;;, ’
ïl
ï€P· Jil
jaar
9%* ”
L in _ ­
nen
aak .;
¥ï€¤ ALS HOLLANDER ONDER IAPANNERS AAN
êïï BOORD VAN DE ,,ATAKA MARU"
iv!.
ger
ter Aan de overzijde van het meer woonde een postmeester,
ion, ïïï dien Schönberg van Manila kende. Het was reeds ons plan
idig geweest om hem zoo mogelijk op onze doorreis te begroeten;
Na maar toen wij hoorden, dat hij over een motorboot beschikte,
oen je zeide Schönberg, dat hij hem toch liever eerst van hier uit
gtte, ln per telephoon wilde begroeten. Dit geschiedde met het gevolg,
nop dat in den loop van den dag de flinke boot kwam en ons
die A naar Mister Cobertson bracht, die ons zeer vriendelijk ontving.
Den volgenden morgen vroeg reden wij in een vracht~auto
naar Iligan. Daar maakten wij kennis met twee Duitsch-
Qèï Amerikanen, die aanboden ons voor tachtig pesos met hun ,
ll motorboot naar Cebu te brengenfwaar allicht eene reisgele-
E genheid naar Manila zou zijn. Wij wonnen daardoor twee
j, dagen; van meer belang was voor ons de mogelijkheid om "
geheel ongemerkt uit Iligan weg te komen en evenzoo onge-
merkt in Cebu te landen. Van Manila uit werd de zaak weer
erg bedenkelijk, omdat men ons van daaruit naar alle kanten ,
kon signaleeren. Alleen indien wij daar niet herkend werden,
konden wij het wagen om onder een valschen naam op een
passagiersschip verder te reizen. A i
Q De zeiltocht van Iligan naar Cebu in gezelschap van den
‘·« echt Duitschgezinden eigenaar was een van de aardigste 4
episoden van onze reis. Wel liet ons de wind in den steek,
;~ maar daarvoor hadden wij den kleinen motor, die ons, zelfs
g bij volkomen windstilte, met eene snelheid van drie zeemijlen
4 per uur voortdreef. Ook voor onze lichamelijke behoeften ;
ä was prachtig gezorgd. De voorraad dranken, die met het oog
op de vreeselijke hitte niet al te karig was, stond in ijs, en Q
, terwijl wij, op het groote luik liggend, ons maal, dat meeren­
79 ·