Home1000 pound belooning dood of levendPagina 81

JPEG (Deze pagina), 610.07 KB

TIFF (Deze pagina), 5.41 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

nl {El 3*
ts? ze gl
L, gs
ll li ,
jj] if.; telephoonverbinding, die om het gevaarlijke gebied heen liep,
hadden onze vrienden van den vorigen dag reeds vroeg naar
Q j, ons geïnformeerd. Het was namelijk aan tien gevangen ge··
jg nomen Moros gelukt uit de gevangenis los te breken en in
I de nabi° ele en bosschen te ontkomen. Daarmede vernamen
, l 9
Qr E wi` meteen de reden van hun ebrul. Vol ens onzen smaak
i V 1 . . . .. Q Q [
g; ir een beetje luidruchtige wijze om de vreugde over het weerzien gj
.ïf uit te drukken, maar 's lands wijs, 's lands eer. In ieder geval gg
lg .‘; dankten wi' onzen Sche er, dat alles no zoo oed was Ji
,,4; j_ 1 PP Q 9 j,
Q afgeloopen.
ijle L; Wat namen wij het er nu goed van! De plaatsvervanger
LP van den officier, die op patrouille was, stelde diens huis ter
jjçï, y onzer beschikking. Zijn bediende, een Chinees uit Kanton,
ia? Q i maakte eerst een bad voor ons klaar, dat wi' drin end noodi ü
ë«·:‘,<e• . .. . J . 9 ä
jg.;-lj hadden, en dischte ons daarna heerlijke spiegeleieren op. Na lj
deze versterking sliepen wij een gat in den dag. En toen ,_
Eg? J daarna de Chinees ons no een lekker midda maal voorzette, E
_, j 9 _ 9
waren wij er lichamelijk en geestelijk weer geheel bovenop
sèjtïf en za en vol vertrouwen de verdere avonturen te emoet, die s
L '." ‘ g . .
5.;êi"i het lot misschien no voor ons had we ele d.
9 99 j
‘=¢· .
jy, {E!
’* '
igçil
ajui-
êäêli; `(


étïïiëi
F ­­‘, ‘;
.iïm% H
gg ra; ä
.2 fit? ·«
·’]¤‘3*?;_‘,
èäx jr
jljï;4·<ï ï
L iv 'ïz

Yg,`;|ïr·:' ,
~,;'·l è •
ètüïi
li ït »
LQ gig si.
wg: ë
2 78 l‘
la f
‘l ï J
;, _`­‘ i
W . ·