Home1000 pound belooning dood of levendPagina 73

JPEG (Deze pagina), 704.92 KB

TIFF (Deze pagina), 5.40 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

.-. -·.... .­­­s , - " %?' *
S WD in een =­­­­==­=­~··**··-:·"*·"‘"*‘~""" ”""" i .r r . . __à___
j .
«
n [
n
C lg
e ä
¤
Q á ­ EEN NACHT VOL AVONTUREN IN HET GEBIED
3 DER KOPPENSNELLERS .
C j
k 5 Eerst' nadat wij Malabang achter ons hadden, nam ik onze
n gidsen eens goed op. De eerste vluchtige indruk was niet
r1 gunstig geweest, en ik kan niet zeggen, dat zij er bij een
nader onderzoek beter afkwamen, Met de paarden was het
~ ä 't zelfde geval. Vooral het mijne scheen in onze onderneming
s niet het minste vertrouwen te hebben. Dat het geen lust ge~
g voelde om mijn gewicht van tweehonderd pond op een drafje
rx mee te voeren, nam ik het, met het oog op zijn leeftijd,
n niet kwalijk. Toen de laagstaande zon geheel verdween,
i moesten wij toch buitendien zeer voorzichtig stapvoets rijden,
I, al was het alleen maar om door het luide geklepper der 4
~ hoeven niet meer leven te maken dan ons lief was. Maar
u i zoover zou het niet komen. Op de open grasvelden liet mijn `
ij I J knol zich nog door vriendelijke woordjes en een paar op~
.1 l wekkende klappen voortdrijven; maar toen het oerbosch
t , begon en daarbij de nacht aanbrak, bleef het koppige beest
e staan en bewoog zich niet meer van zijn plaats, hoe dringend ,
e 5 wij het ook door woord en daad op zijn plicht wezen. Ten
« l slotte werd mij de zaak toch te gek. Als de verstandigste
1 gaf ik toe en bond het dier aan een boom en gaf mijne
1 gidsen te verstaan, dat zij het beest op hun terugreis weer ,
t mee konden nenàen. De andere knol moest dan Schönberg en _
­ mij om beurten ragen. *
e Nu werd ook een van onze gidsen koppig. Dit mooie I
~ j paard was zijn eigendom en moest in ieder geval bij hem
1 j blijven. L
.. j Gelukkig was het pakpaard, dat door onze handkoffertjes j'
1 ; zeker niet te zwaar belast was, het eigendom van den ander. 5
Groote afstanden te voet afleggen is nu juist geen hartstocht I
j 69