Home1000 pound belooning dood of levendPagina 70

JPEG (Deze pagina), 730.51 KB

TIFF (Deze pagina), 5.40 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

xiïï . · {
lr ïfï E2
il , .
1
W F
LANGS DE KUST VAN MINDANAO
gw e
i;»* ' ’
's Nachts om twee uur bereikten wij ons doel. Teneinde
mister Young niet dadelijk bij ons verschijnen in een slecht ,
humeur te brengen, lieten wij hem rustig slapen en trachtten á
zelf nog een oog toe. te doen. Eerst na zonsopgang gingen
äg wij naar hem toe. Hij was bereid ons voor honderd pesas naar ”
Cottabaru mede te nemen, waarheen hij toch een lading wilde
lag e: overbrengen. Vandaar was het niet ver meer van Malabang. `
Tegen den middag zeilden wij met een flinke landbries het E
open vaarwater op. Eene vergelijking met onze vorige boot
viel dadelijk zeer ten gunste van ons nieuwe vaartuig uit. g
péälïl Wij konden het ons gemakkelijk maken, en ·-· wat ook zeer E
aangenaam was ·­­· wij zaten geheel op het droge. Zelfs in
gïfgï ` de schaduw, want de boot, die als gewoonlijk in de Zuidzee
van uitleggers was voorzien, bezat een rieten overdekking,
lï ' waaronder zich toch nog een menigte vliegen bevonden.
Had onze boot nu maar wat beter gevaren! Goed zeilde
ze slechts vóór den (wind, en ook hare zeewaardigheid liet à
zeer veel te wenschen over. 's Nachts overviel ons zulk een
ll.? zware onweersbui, dat het ons slechts ternauwernooäl geluäte ig
ll. de boot, die als waanzinnig over de golven huppel e, on er
de kust in veiligheid te brengen. _
Wat wij in dezen nacht te veel kregen, ontvingen wij den á`
U volgenden dag te weinig. De wind ging geheel liggen. Ten
einde niet geheel stil te liggen »- de' boot was te zwaar om_
geroeid te worden ·­-· richtten wij een trekschuitdienst in. Aan i`
den mast werd een lijn vastgemaakt, onze bemanning zwom
l.~`g"ï;; met het andere eind aan land en trok het vandaar vooruit.
Natuurlijk in slakkengang. Daar wij niets anders te doen 2i
C ’"ïl hadden dan te rooken en vliegen dood te slaan, vonden wij ·
het weldra echt vervelend.
66
‘ ·` U ,;