Home1000 pound belooning dood of levendPagina 68

JPEG (Deze pagina), 828.82 KB

TIFF (Deze pagina), 5.43 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

` of er kwam aan hun bewonderen en vragen geen einde.
ä< Wij behoefden niet te vreezen verraden te zullen worden. l
Q‘ aangezien ook deze plaats noch door een telegraafkabel noch
,1 ‘_ door een station voor draadlooze telegrafie met de overige
r wereld verbinding had.
ä ,,Wanneer komt hier de eerste stoomboot?" vroeg ik aan
» g luitenant Malone. gj
Qi yr ,,Over vier weken," luidde het verpletterend antwoord.
fl De telurstelling stond waarschijnlijk duidelijk op onze gezichten
geschreven.
Q gi, ,,Om te beginnen neem ik u in ieder geval bij mij in huis,"
zeide de Amerikaan vriendelijk. ,,Bij jove, ik had niet gedacht
a nog eens een officier van de beroemde ,,Emden" onder mijn
jj" dak te zullen herbergen."
ff? 5 Na een bad en in frissche kleeren gevoelden wij ons als
ï herboren. _Toen wij gezellig aan tafel zaten, waren wij weldra lj j
2;*, Q weder druk bezig met het smeden van plannen. W Q
ia. Op onze Hinke Kanaken konden wij niet meer rekenen. Bang, .
bj: dat het hun hier net zoo zou kunnen vergaan als in de Tumanoa­ 1
=j baai, hadden zij, vóórdat wij landden. plechtig verklaard dat j «
zij onder geen voorwaarde verder mede wenschten te varen. jl 4
F:*?ï"’¢ Wij wilden van hen ook niet vergen nog verder van hun Q «
§Q~;§ï°_j land af te gaan, hoewel ik overtuigd was, dat zij dit ook 1
zonder kompas en zeekaart wel zouden terugvinden.
Q E. ,,Is er hier op het eiland geen kustplaats, die betere scheeps­ <
ç verbindingen heeft?" vroeg ik onzen tafelgenooten. i
,,O zeker, Iligan," antwoordde de Amerikaan, ,,maar deze l
· plaats ligt aan de Noordkust, dus juist aan den tegenover~ Q
, gestelden kant van het eiland." w
;,3 Dadelijk kwam ik op een nieuw denkbeeld. Ik had de kaart jï
? tamelijk goed in mijn hoofd. Het noordwestelijkste deel van k
Mindanao steekt met een lange strook in de Celebes­zee uit. @ v
T fêä Deze in een boot om te varen zou eveneens weken hebben v
C Ii gekost, maar nadat ons de tocht dwars door Sumatra zoo {
*3;** goed was gelukt, kon mij de gedachte, van het smalste ge~ ° d
deelte uit te voet naar Iligan te komen, niet afschrikken. ~ n
ä De beide officieren keken elkaar aan en lachten, toen ik
l lj met mijn plan voor den dag kwam. .a,
{ ,,LI vergeet maar één ding: de Moros," zeide de Amerikaan, · v
en trok een zeer bedenkelijk gezicht. ,,Met deze inboorlingen
[ ',·Z; l
j fx; 64 , 5
i ·;
l V l
·», . :4 l