Home1000 pound belooning dood of levendPagina 67

JPEG (Deze pagina), 844.96 KB

TIFF (Deze pagina), 5.40 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

___ __ .4 _ _ ..:g..L _x,_.,__:­_;­­ .....
E
ns, leumreservoir, waarin wij het drinkwater bewaarden, en die
Cht mij bij gebrek aan wat beters afwisselend als bed dienden.
ma Onze inlanders waren nu juist niet overgelukkig, ons nog
aar langer aan boord te zien. Ook hun zat de inspanning van
ze iï den afgeloopen nacht nog in de botten, en daarbij het roeien
loo in die hitte. Geld, goede woorden en vóór alles het wijzen
aar jy; op mijn cognacflesch, die nog menigen slok bevatte, hadden
intusschen de gewenschte uitwerking. Zonder meer te morren
;€_ dan billijk was, begonnen zij weder te roeien om ons uit de l
lm baai naar het open vaarwater te brengen, waar de frissche
[an iv avondbries ons in ontvangst nam.
Im, Ik mag niet langerlstilstaan bij dezen lijdenstocht. Schoon
zc was het in ieder geval niet, dit amphibieëmleven in een
5 voortdurend halfvolle boot. Toen de wind sterker werd, werd
jan lg ook de zee weder onrustig, en ons lekke vaartuig begon
jj . ..
en j weder in alle voegen te kraken. Daarbij geraakte den tweeden
nd E dag het drinkwater op. Wat het zeggen wil zonder beschut~
en _ ting aan de tropische zonnehitte te zijn blootgesteld en daarbij
de 1 dorst te moeten lijden, kan slechts hij zich voorstellen, die het
_n_ zelf ondervonden heeft. De beklagenswaardige Schönberg werd
' L ten overvloede nog steeds door zeeziekte gekweld. Genoeg ·­·
,aS i wij waren wat blij, toen wij op den tweeden dag van onze 4
en reis den Amerikaanschen politiepost Glan vóór ons uit de
lr! zee zagen opduiken. _
let Een lange brug leidde van het water naar de kleine neder~
as zetting. Schönberg en ik klauterden naar boven en gingen
_€_ met stijve beenen op de weinige huisjes af.
;r__ Het was zelfs ons opgevallen hoe verbazend wij in de V
gm laatste dagen veranderd waren. Hier ’drong het plotseling tot
ns il ons door, hoezeer dit wel het geval was. Het duurde een
tp P heel poosje, vóórdat de Amerikaansche oiïicier, luitenant «
as Malone, kon gelooven, dat wij Europeanen waren. Gezicht, g
er . borst, armen, handen en onze bloote voeten ·­· alles was 4
O, 1 donker roodbruin gebrand en evenals onze kleeren bezaaid {
je { met fonkelend zoutkristal. Zonder eene kunstbewerking had
r men ons gerust in een kermistent als ,,wilden" voor geld
m kunnen laten bekijken.
)g j Ook hier werden wij naar hartelust aangegaapt, en nauwe~
ik lijks had ik gezegd, dat ik tot de bemanning van de ,,Emden" j
D_ behoord had en dat wij aan de Engelschen ontsnapt waren, .
ss
l .
‘ ”
l _ a