Home1000 pound belooning dood of levendPagina 63

JPEG (Deze pagina), 633.07 KB

TIFF (Deze pagina), 5.43 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

- -~· · -~ :ï:- ·ä.;Léï. J "'; l lu, 4: T.,
g ' was, scheen het hen te berouwen weer bij ons te zijn terug~
g gekomen. Een poosje zag ik het kalm aan, hoe zij door
; woorden en gebaren met elkaar spraken, maar weldra had
, J ik er genoeg van. Stelt u voor: de boot hevig schommelend.
{1* Schönberg erg zeeziek, rondom diepe duisternis, ieder tot aan
1 de knieën in het water, de Kanaken druk met elkaar pratend
. en ik ten slotte geweldig vloekend en dit waarlijk niet zonder
5 ‘ä reden. Er woei een Hinke bries en daarvan wilde ik proliteeren.
; Doch eerst moest nog het gebroken roer hersteld worden.
{ Dat was een heel werk. Maar toen het bruine gezelschap T
[ ?’ mij te kennen gaf, dat zij allen toch maar liever bij vrouw
. ‘ en kinderen op het droge wilden blijven, was het mij te
machtig. Mijne woorden verstonden zij net zoo min als ik de
[ » hunne. Maar ik bezat een internationaal middel om iemand
; iets aan het verstand te brengen en dat in zulke gevallen
g , buitengewoon overtuigend pleegt te werken. In mijn woede
. greep ik de roeipen, sloeg eenige malen flink op den troep
. in, zoodat gehuil en gejammer den nacht vervulde, en kijk,
; zij hadden mij reeds begrepen. Twee kerels haalden het anker
. is op, en ook de anderen pakten aan. Toen het gelukkig twee
; uur 's nachts was geworden, lag onze boot vóór den wind
en zeilde_ met een {linken gang om het rif, dat voor het ·
; eiland ligt, heen en de Celebes~zee binnen.
. tt
.
i S l.
Z
. l 1
1 .
> ‘
59