Home1000 pound belooning dood of levendPagina 55

JPEG (Deze pagina), 532.70 KB

TIFF (Deze pagina), 5.46 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

[C hoopte Duitschland te kunnen bereiken, maar meende zeker
fl- . j langs een anderen weg naar zijn doel te kunnen komen. Het
I¤ zou hem zeker zijn gelukt, indien hij niet door Bedouïnen, daar·
V. toe door de Engelschen aangezet, in Arabië was vermoord.
3* { Daar mijn uiterlijk niet erg overeenkwam met de nationaliteit,
el . waartoe ik voor het oog van de wereld moest behooren,
la veranderde ik mijn donkere haarkleur volgens de regelen der
m kunst in een Noorsch lichtblond. Mijn vriend Engelhart voorzag
¤1° " mij ten slotte voor alle zekerheid van een zeekaart en een
ill zakkompas. Aldus uitgerust en door vele goede wenschen en
lO• raadgevingen vergezeld, liet Olaf Knudson zich den 3d¢¤ Mei ·
Fd in een inlandsche boot aan boord van het Hollandsche schip
ld roeien, dat dan ook weldra het anker lichtte en Soerabaja
OF ll; achter zich liet liggen.
ir~
ad ‘
iet
ll
ad
iet `
zel:
rht j_
kn ___ g ï
:d. ­­.=.·:· ,r=·==·« ,
,€_ gg, x.¤7 _ .w _
:n~ _ ww .
ao,
en. V V
aar V jf
len ·
are
·g<·= ll
:66 . -
toe jgä
en.
inn U i
:est
hij 3
E Vl
51 l
i
V