Home1000 pound belooning dood of levendPagina 18

JPEG (Deze pagina), 536.23 KB

TIFF (Deze pagina), 5.44 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

` l
!‘ Q€!1€lQCl CIZ aan te tWljfCl€H, HIBEUI de EI1Q€lSCl1H1B1’1 Zag CI
l* niet naar uit, dat hij schertste. Natuurlijk gevoelde ik mij Q
l ZCCIZ VCICCIICI IHCY Zlllk CCD bewijs Val'! VCI.'tl'OL1W€I1 CH heb ä
` , ZOI1d€lf twijfel €€1’1 BYQ vergenoegd gezicht QCZCY. Mäaf des t2
‘ verbaasder zal die vriendelijke heer over mijn antwoord zijn `
, geweest. '
Q_ ,,Goed, ik kom, maar dan zit uw schip binnen een minuut
i l aan den grond." Q
, Ii ,,Dan blijft u maar liever beneden," antwoordde hij daarop j
{ T met een zuurzoeten lach.
E Toen wij land naderden, kwam de gedachte bij mij op om ä
i" overboord te springen en al zwemmend Hollandschen bodem z
te bereiken. Gelukkig wist ik, dat deze wateren wemelen van l ­
haaien. Toen hier het Fransche passagiersschip ,,La Seine" ?
l fl zonk, Zijll (16 HICCSYC II1CI1SCl‘1€H CCI! p1'OOlVêlI1 deze VI'€€S€lljl(€ ä
5 T zeebewoners geworden. Er zijn roemrijker wijzen van sterven. i
Het denkbeeld op deze wijze om het leven te komen, be~ ä
werkte in ieder geval, dat ik de uitvoering van vluchtplannen ‘
tot een betere gelegenheid uitstelde. Van begin af aan was
ik vast besloten er zoo vlug mogelijk vandoor te gaan.
ïjg? ;
E
· F2
, 14