Home1000 pound belooning dood of levendPagina 15

JPEG (Deze pagina), 711.78 KB

TIFF (Deze pagina), 5.42 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

K _ , " " ` ïï `ï ï kï E‘;:>r _;% ïëy,
l ‘
i ‘=
Q
l =‘
l f
j GEVANGEN
l Bij regen~ en stormweer kregen wij op den morgen van
l den 11d€¤ December de eilanden, die vóór de kust liggen, in Q
g zicht. Wij moesten er op goed geluk tusschen door zien te
5 komen. Een zeekaart bezaten wij niet, en op de kaart van den ‘
· Indischen Oceaan, die wij aan boord hadden, stonden slechts `i
1 de grootste van de vóór ons liggende eilanden als kleine
2 puntjes aangegeven.
ll Wij waren den neutralen grond tot op ongeveer vijf mijlen
; genaderd, toen wij juist vóór Padang een rookwolk zagen Q
opduiken, de eerste sedert onze scheiding van de ,,Emden", Q
want gedurende ruim vier weken waren wij geen schip tegen l
gekomen.
ë Terwijl wij in spanning naar deze nieuwe verschijning uit~
gj zagen, meldde onze telegrafist: ,,Dichtbij telegrafeert een
Q Hollandsche mailboot." Wel klonk dit zeer geruststellend,
' maar ik vertrouwde het niet. Om er eheel zeker van te zi`n.
9 1
veranderde ik van koers en hield op het naastbij gelegen
eiland aan. Binnen de neutrale zóne van drie mijlen wilde ik . .
afwachten, waarin zich de andere zou ontpoppen. .
Klaarblijkelijk hadden ook wij hare belangstelling gewekt. ;
Met alle kracht liep zij recht op ons aan. En nu duurde het
°§ niet lang meer, of ik kon met zekerheid zeggen, dat ik een I
oude bekende vóór mij had: ,,Empress of Iapan", een groot . L.
passagiersschip van de Vancouver-]apan·­-China~lijn, in welks ik
. nabijheid ik vaak in allen vrede het anker had laten vallen, *
’ ~Q en die nu als hulpkruiser dienst deed. Omtrent hare bedoe- . {
i lingen behoefde ik geen oogenblik te twijfelen, en wanneer ‘
gi het aan mij had gelegen, dan zou het signaal ,,M N", waar~ j
‘ mede wij op de ,,Emden" onze gesprekken met vreemde *
i schepen plachten in te leiden, zekerheid hebben verschaft. gj
I 11
ë
[J
.‘ Il',