Home1000 pound belooning dood of levendPagina 131

JPEG (Deze pagina), 625.65 KB

TIFF (Deze pagina), 5.29 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

M êä E
.
UITGAVEN VAN C. L. VAN LANGENHUYSEN _ «
AMSTERDAM ROTTERDAM
ggïwgge {
AAN WI EN `
.· wi J
êijlffg z ­ . I
.;‘¥ï$ài. I · ‘ '
ELZAS LOTHARIN GEN?
HOE HEEFT HET DUITSCHE VOLK ELZASLOTHARINGEN
gä 5§§f] VERLOREN EN TERLIGGEWONNEN? ~ MOET HET DUITSCHE
VOLK ELZAS­LOTHARINGEN WEER AFGEVEN?
,.I .
. ELZAS­LOTHARINGEN EN VLAANDEREN
GESCHIED~STAATKUNDIG BETOOG
' door Mr. L. I. C. VAN GORKOIVI
Prijs { 1.50
;·--
DE VOORGESCHIEDENIS VAN
·
DEN WERELDOORLOG
` VOLGENS ENGELSCHE LEZING
door I .._`
I MARTIN BERDEN
Prijs [0.40
F~‘?t<’ IV -
’ SE. `.
WIE DRAAGT DE SCHULD
z' _#·,
VAN DEN OORLOG?
door
. `.'‘ W
s; Dr. ED. DAVID ‘
Lid van deu Rijksdag
Prijs {0.10
_,Vï... `II’ïï·"l·ïY ""·:äï` " """‘”`“`“"""""J; ’­"W`mW`-H`? V I