Home1000 pound belooning dood of levendPagina 124

JPEG (Deze pagina), 724.50 KB

TIFF (Deze pagina), 5.34 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

l
§ is
1ze l E
·<>l< . 4
nu r
>ot ,.
aar lj
:1er -,
*/1% LAATSTE AVONTUUR EN TERUGKEER IN HET
gi VADERLAND ·
ul­· Q
ms Zoodra het anker gevallen was, kwam de gevreesde com~
en. missie aan boord, onderzocht de scheepspapieren alsmede de
dit lï passagiers van alle klassen, en daar heette het ook voor de
in ;¥ bemanning: ,,Alle hens aan dek!" Aangezien de vuren niet
nog ",L‘ aan hun lot mochten worden overgelaten, moest er een wacht
aas beneden blijven, die later zou worden afgelost.
Ook wij vieren beschouwden ons als onmisbaar. Onze
aar ' namen stonden niet op de lijst der bemanning en werden
dig ~ dus niet afgeroepen, en daar, zooals gezegd, steeds een ge~
sch deelte van het machinepersoneel beneden bleef, kon het ook
gen aan onze collega's niet opvallen, dat wij ons niet aan het
aar ' onderzoek gingen onderwerpen. Voor alle zekerheid ver-
het dwenen wij reeds nu uit hun gezichtskring, natuurlijk hoofd-
zen f zakelijk met het oog op de commissie, die eenige vertegen­
eld woordigers naar beneden zond. Alle ruimen werden grondig
ind ; onderzocht, maar ons vond men niet; want niemand van de
ing 4 1 gentlemen kwam op de gedachte, dat er menschen op de
toe gloeiend heete ketels konden zitten. Daarheen hadden wij
ons namelijk in veiligheid gebracht. Onderweg waren wij op
.og" l deze goede gedachte gekomen, toen wij naar een geschikte
tan Ik schuilplaats uitzagen. Voor één dag wilden wij gaarne de
>n­· 1 hitte verdragen. Het zweet liep ons in stroomen over het
er~ lichaam, en wanneer ik mijne oogen sloot, waande ik mij
ter A gemakkelijk in de tropen terug. Maar de sigaretten smaakten
er»­ ,·” mij toch!
*1 Och, wat hadden wij ons verrekend! In plaats van één dag
ing werden het zeven lange dagen en nachten. Een groot deel
aar van de lading bestond uit spek, en dat wilden de Engelschen
niet via Denemarken in Duitschland laten belanden. Dagelijks
121