Home1000 pound belooning dood of levendPagina 118

JPEG (Deze pagina), 861.25 KB

TIFF (Deze pagina), 5.30 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

sl
E
" wijderd en klom toen bliksemsnel "over de reeling aan boord. l
Ik bleef staan wachten achter het bovendek. Neen, niemand i
_ had mij gezien. Tastend ging ik in de duisternis over het j
* achterdek, waar ik in het achterste luik moest verdwijnen.
Bij het schijnsel van mijn zaklantaarn zag ik, dat, zooals ik
verwacht had, het ruim geheel met kolen was gevuld. Zonder
mij lang te bedenken sprong ik erin en vloog ­­­~ ik wist niet wat
mij overkwam ·­-· in volle vaart bergafwaarts in een afgelegen
’ hoek. Drommels, dat was een leelijk begin! Wie had ook i
á kunnen denken, dat de kolen nog niet gelijk opgestapeld
'ijls f waren! Daar zat ik nu in mijn zwarte verblijfplaats en begon
ark met mij van onder tot boven te betasten. Goddank, mijne
eld botten waren tenminste bij den smak heel gebleven. Maar
ten T ik had nu een beslist vooroordeel tegen deze vuile kast. 1
en, '> « Eindelijk ·stond ik op en keek met behulp van mijn lantaarn
ene g' eens rond. Geen aangenaam vooruitzicht om acht~en~twintig
om dagen lang midden tusschen deze zwarte diamanten in diepe
iijn ’ duisternis te moeten huizen. Door den ventilator, de eenigste
op verbinding met de buitenwereld, wilde de kapitein mij eten
erd toewerpen. Neen, deze boot was voor mijn doel niet geschikt.
rde ‘ Het kolenstof had mijne oogen ontstoken, en het inademen
mij van de slechte lucht in deze afgesloten ruimte gedurende
.lde zoo langen tijd moest iemand, die slechts aan het leven in de l
alik vrije natuur gewend was, ziek maken. En ik had geen lust j
er om als een lichamelijk en 'geestelijk wrak aan te komen. Be­ '
zrst sloten op een ander schip mijn geluk te beproeven klom ik l
uit het luik en klauterde over de reeling weer aan land. Q
mee . Mijne handen waren zwart en ook mijn jas en broek zaten
;er. i vol kolenstof. Het verlangen naar waschwater en zeep dreef
het mij des morgens reeds vroeg naar een nabij gelegen herberg, 1
der waar ik mij terdege reinigde. Daarna reed ik naar de stad,
ren z rustte in een hotel van deze nachtelijke onderneming uit en l
»ot~ schreef tevens van hier aan den kapitein, dat ik met dank
van de reis afzag. Bovendien ligt deze boot nu als prijs in l
[ter Q een Duitsche haven. s
. te Den volgenden dag was ik weder een druppel in de
lak. fe'; menschenzee, die van den vroegen morgen tot den laten _
sen ï_j" avond over den Broadway, de hoofdstraat van New~York, «
.cht V stroomt. Hoeveel vergeefsche tochten heb ik in die dagen
·er·· ` gemaakt! Hoe vaak kruiste ik op een van de vlugge Ferry-
115