Home1000 pound belooning dood of levendPagina 116

JPEG (Deze pagina), 634.17 KB

TIFF (Deze pagina), 5.32 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

O j1"
hen ik, dat zelfs de Duitsche consul, die kennis met mij wilde ` l
het maken, vergeefs moeite deed om mijn woonplaats uit te i
’ en s vinden. Voor hem behoefde ik mij natuurlijk niet te verbergen. j
ZOH _ In het achterkamertje van een kleine Duitsche kroeg maakten
mil 2 wij kennis, en verscheidene middagen kwamen wij daar bij i
Q€“ E elkaar.
RG; « De courantenberichten hadden overigens een onverwacht
mll gevolg. Door bemiddeling van den consul ontving ik een
Ydm ij grooten stapel brieven. Onbekenden boden mij hun huis aan,
i benevens geld om verder te kunnen reizen; vroegere passa­ i
°I?‘ Q giers van mijn schip noodigden mij uit, en zelfs een naam~
I ik F ` genoot kwam tot mij met de vraag, of ik misschien familie
Em · van hem was. Om allen te antwoorden zou ik al den tijd
¥h1k‘ verschreven moeten hebben, dien het bekomen van belang~
Vaaï l rijke inlichtingen betreffende mijn verdere reis mij nog liet. l
i Daarom maakte ik maar liever den indruk onbeleefd te
maf zijn, want de tentoonstelling van Panama was werkelijk het
aên zien waard.
img Na een verblijf van zeven dagen namen wij van onze
‘$Sa" vrienden afscheid, lieten ons met de veerboot naar Oakland ¤
ïsuk overzetten en namen daarna onzen Western·Uniontrein, die j
ïl€¤· ons in vijf en een halven dag dwars door de Vereenigde l
·dC¤· Staten naar de Oostkust bracht. l
den W e
zelen E ·i
Een ?
>evel
rden
ichts
niet
1rlijk
over ‘ 1
zich ( l
hem
scht, ’ .
asten l
`> E
Door °
mam ,
.8 , 113 <
rt
l