HomeDe kern van het vredes-vraagstukPagina 6

JPEG (Deze pagina), 821.68 KB

TIFF (Deze pagina), 6.68 MB

PDF (Volledig document), 18.76 MB

l
l
l dat hij wordt beschouwd als een stelsel dat Wettig
l is en dat zijn daden Wettig zijn.
l, « Dit is een van de eenvoudige waarheden, die
j reeds eeuwen lang verborgen lagen en, eenmaal
l aan den dag gebracht, dan voorkomen als open~ ·
l baringen.
Voorwaar, groote waarheden schijnen, als wij
ze voor het eerst hooren, eenvoudig, maar haar S?
j uitwerkingen brengen omwentelingen tot stand en "`
, de ontdekking, die deze Amerikaansche rechts~
l geleerde heeft gedaan, zal nog de omwenteling
j verwezenlijken, die den droom van den Britschen ‘
, dichter van een oorloglooze wereld, tot werkelijk- _
l heid maakt. <
Waaruit nu bestaat dat plan? Q
l Het stelt voor den oorlog om te zetten van Q
_ een gerechtigde instelling in een ongerechtigde;
hem te maken onwettig in de plaats van wettig ‘
en hem te brandmerken als een openbare misdaad. l
De werkwijze, die daarbij moet worden gevolgd,
‘ luidt in de woorden van den ontwerper zelf: »
,,Het programma tot onwettigverklaring van ,
,,den oorlog kan op groote schaal worden uit~
,,gevoerd door een algemeen tractaat, waarbij
· ,,de volkeren overeenkomen den oorlog af te
A ,,schalfen als een instelling, waarbij internationale
,,geschillen kunnen worden geregeld en een over~
‘ ,,eenkomst wordt aangegaan voor de instelling
’ ,,van een wetboek voor internationaal recht,
,,waarbij als eerste grondslag wordt voor0p~
,,gesteld de onwettigheid van den oorlog,
i ,,alsmede wordt ingesteld een gerechtshof of è
,,met de noodige wijzigingen de bestaande
,,hoven daarbij benut, en daaraan opgedragen
,,de rechtspraak over de geschillen onder de
,,volkeren." ’"
l In bijzonderheden geeft het plan aan het tot~
l 4
I
l