HomeDe kern van het vredes-vraagstukPagina 3

JPEG (Deze pagina), 833.06 KB

TIFF (Deze pagina), 6.68 MB

PDF (Volledig document), 18.76 MB

j 1 g fïjrgf fiïj,-
i DE ONWETTIG~VERKLARlNG E
VAN DEN OCRLOG. ~ .
`‘A r_ ’vD­ {lil Een Victoriaansch Visioen.
D_‘» ‘ In zijn profetisch gedicht ,,Locksley Hall zestig
te jaar later", had Tennyson een visioen van ,,De
(ij aarde uiteindelijk een oorloglooze wereld", maar
dat visioen der oorloglooze wereld is gehoond
Q geworden door den afgrijselijksten oorlog, dien
;j1j=’;s;» de menschheid ooit heeft gekend en die bij
.jgE,"f voorbaat de verwachting oproept, dat, als de
menschheid voortgaat den dwaas te spelen, een
·,·j « nog veel grijselijker oorlog onderweg is,
, g In de dagen van Tennyson zijn verschillende
pogingen in het werk gesteld om de plaag te
lg stuiten, die slechts zooveel te razender oplaaide ­
E V I als een vuur, naarmate dit genoeg wind opvangt
I om het aan te wakkeren, maar niet toereikend
iv om het te blusschen.
W Wij hadden verschillende Haagsche Conferen~
‘ g ip tiën, verscheidene Scheidsgerechts~Tractaten en
f i tallooze Vredes­Congressen, terwijl de Vredes-
Vereenigingen rustig voortvergaderden totdat
r Armageddon 1) ons allen gaat achterhalen en het
‘``i“ ` duidelijk wordt dat iets krachtigers moet worden
Y ’ ·< volbracht.
T " Toen werd opgericht de Volkenbond met zijn
_ _. Internationaal Gerechtshof, het kleine leger gemo~
Y g fig biliseerd van Internationale Oorlogsbestrijders en
. _ _‘ onderteekenden duizenden Vredes­Brieven aan
i « Eerste Ministers. ·
l _; Y 1) De plaats waar de beslissende slag zal worden geleverd op den
g j l V laatsten dag des oordeels.