HomeDe kern van het vredes-vraagstukPagina 23

JPEG (Deze pagina), 928.91 KB

TIFF (Deze pagina), 6.67 MB

PDF (Volledig document), 18.76 MB

j g _ Bij de Uitgevers D. VAN SUN 8 ZONEN
’ te Rotterdam zijn mede verschenen, o. a.: _
_ ~ Prof. Dr. D. van Embden Nationale Ontwapening of
‘ , ‘ ` A ., Volksverdelging ..... 25 ct.
H.jHaverkamp . ._ . . `Anti·Oorlog·Beweging
1 . ~ (No. 11) 30 Stellingen . . IO ct.
`_id i Gen. G. I. Koolemans Ontwapening. Antwoord
F _ .` I 4 Beijnen aan Majoor Lambooy . . 25 ct.
t-_> S 4 Generaal Percinl . . . Zedelijke Ontwapening . . 25 ct.
V A = `r' Ds. B. Th. Hugenholtz Open Brief aan alle G ' G
gr ` g _ V Predikanten, enz. .... 10 ct.
S ggjïj van Sijn ,. V. . . EenPleidooivoorGewetens~
` j _ " i ' vrijheid ........ 25 ct.
P jl ik T ,, ° . .. . . Gewetensvrijheid in zake
gt r Krijgsdienst (de Dienstwei-
r · geringswet) ...... 7è ct.
S _ ‘ ‘ ' B ,,· ’ ...B . Zou de opheflïng der Nederl.
rj_. i S · " ‘ ` Weermacht den Vrede be-
Yï u i . · vorderen? ....... 15 ct.
. Ernst Beernink .... Het Groote Spoor (Open· S
~ ‘ ` Y _ luchtspel) ....... 75 ct.