HomeDe kern van het vredes-vraagstukPagina 22

JPEG (Deze pagina), 582.58 KB

TIFF (Deze pagina), 6.67 MB

PDF (Volledig document), 18.76 MB

, nvooruitgang, in de ontwikkeling der maat~ i
"schappij en in de vervolmaking van het ·r_‘is
"menschelijk karakter. 1
,,Voor hem, die gelooft, is alles mogelijk! “ iii’l f fi; `;~‘ i‘_i
,,De Oorlog is te voorkomen! _n.ï_§if[_fï$l<
,,Heden ten dage wordt de Oorlog gestempeld:
,,door de philosophie der Geschiedenis tot een ii`gg’:i­ ‘
,,Anachronisme ; 4
,,door de philosophie der Staatkunde tot een
,,Grove Dwaling;
,,door de philosophie der Ethica tot een Bar~
,,barisme; g_i· i
,,door de philosophie der Rechtskunde tot een ­
,,l/lisdaad, en
I ,,door de philosophie van den Godsdienst tot « ‘i‘ gg
5 ,,een Zonde."
{ rni
E iiir
29 ? i ei s giili