HomeDe kern van het vredes-vraagstukPagina 21

JPEG (Deze pagina), 805.19 KB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 18.76 MB

j ,,bewaren. Het slechtste wat wij zouden kunnen
; ,,doen is een Angelsaksisch verbond te vormen.
H ,,Het heeft mij verheugd hier aanwezig te zijn
V ,,geweest en ik stel het grootelijks op prijs
E" ,,Dr. Walsh te hebben gehoord.
,,Gij doet mij zoozeer denken aan de menschen,
,,met wie ik zoo gaarne werk in mijn eigen land
ik ,,en al zijt gij nog klein in aantal, denkt er
,,toch aan, dat de weinigen altijd het werk doen!"
T Oorlog niet onvermijdelijk,
l Uittreksel uit ,,De zedelijke Schade van den Oorlog/'
g ,,Neen, de oorlog is niet onvermijdelijk!
, ,,Vele dingen hebben den schijn van onver-
‘ ,,mijdelijk te zijn, die nochtans hadden kunnen
,,worden voorkomen.
j ,,Als een krankzinnige een fakkel brengt bij
‘ ,,een vat kruid is een ontploffing onvermijdelijk,
ä ,,maar even onvermijdelijk is het dat het mogelijk
g ,,is het bijbrengen der lont te voorkomen!
,,In de geschiedenis der menschheid is nooit
,,een oorlog gevoerd, waarvan de aanstichters
‘ ,, niet verklaarden dat hij onvermijdelijk was; maar,
"terugziende naar die tijden, kan de nakomeling~
t ,,schap waarnemen, dat elk van al die oorlogen
,,had kunnen worden vermeden, indien maar
,,de vlammen van zelfzucht en afgunst waren
ngebluscht geworden door de reddende wateren
,,van rede, goede buurmanschap en recht~
,,vaardigheid.
,,Neen! De verontschuldiging ,onvermijdelijk'
, ,,is de verontschuldiging van den beschroomde
,,en wantrouwige. Zij is het geluid van het
,,Ongeloof. Zij is de verlamming van het Ver~
,,trouwen. Zij is de Hoop, gekerkerd door den
¥ ,,reus Wanhoop. Zij is het Fatalisme. Zij is de
,,laatste wil en het testament van het Pessimisme.
,,Zij is de bekentenis van Ongeloof in zedelijken
19