HomeDe kern van het vredes-vraagstukPagina 19

JPEG (Deze pagina), 769.11 KB

TIFF (Deze pagina), 6.66 MB

PDF (Volledig document), 18.76 MB

l
ä
(
li
J De Amerikaansche rechtsgeleerde Levinsou
spreekt.
Daar de ontwerper van het plan, dat het
F onderwerp is van bovenstaande voordracht, met
Mevr. Levinson daarbij tegenwoordig was, werd
hij uitgenoodigd op het spreekgestoelte te ver-
schijnen. ‘
EZ Een deel van wat hij bij die gelegenheid sprak
luidde:
,,De woorden van wijsheid, die ik zoo juist
,,heb aangehoord, hebben grooten indruk op
gj ,,mij gemaakt.
,,Luisterende naar Dr. Walsh was het mij
,,te moede als hoorde men jenkin Lloyd jones,
ä ,,die uit Wales naar Amerika kwam.
,,Hij sprak daar voor samenkomsten, die
l ,,ongeveer even weinig talrijk werden bezocht
,,als de samenkomst, die ik hier mag bijwonen,
,,en toch werd hij, in de uitwerking zijner
,,woorden, een van onze groote verlossers en
"ïend van de invloedrijkste personen van ons
,, an .
,,Ik begrijp niet erg goed wat er aan de hand
,,is met het godsdienstig liberalisme; het schijnt
,,zoo moeilijk om de menschen er voor bij elkaar
j ,,te krijgen, maar als men ze een korte samen~
,,vatting voorhoudt, die naar verlossing voert,
,,dan heeft men ze.
ä ,,Dit is de beste plaats die mogelijk is voor
l ,,de uiteenzetting van een onderwerp als het
,,hier besprokene, omdat het u daardoor nu
’ ,,volkomen duidelijk zal zijn, dat het groote
,,beslag, dat de oorlog legt op den geest der
,,menschen, dezelfde overlevering is, die zich
j ,,heeft vastgelegd in den geest van alle menschen
,,der geheele wereld en die de regeering van
,,een volk verbindt met den Oorlog als iets
17


Il
i
l