HomeDe kern van het vredes-vraagstukPagina 12

JPEG (Deze pagina), 916.13 KB

TIFF (Deze pagina), 6.79 MB

PDF (Volledig document), 18.76 MB

uil
xt.
làl _
jl
Dat wetenschappelijk Calvinisme was de groote
lj •fout van het Victoriaansch tijdperk,
Een herziening van de leerstelligheid in de leer
des levens heeft ons gebracht van de dierkunde I
naar de zielkunde, aantoonende dat de geest zich
gg evenzeer heeft ontwikkeld als het lichaam; dat de li
gj zedelijke evolutie voortgaat waar de lichamelijke ‘
evolutie ophoudt en dat samenwerking evenzeer al
‘ een natuurwet is als wedstrijd.
QC! Op deze wijze komt de leer van voortschrijdende
gi ontwikkeling den vrede steunen.
De eeuw van militairenwedstrijd is gesloten.
De eeuw van internationale samenwerking is aan··
gebroken. De tijd is gekomen om onze beschaving
J; zedelijk en godsdienstiglijk te meten naar denzelfden
ïl maatstaf van hetgeen zij stoffelijk tot stand brengt.
Door begeerte en ijverzucht hun kans te geven
heeft de militaire beschaving onmetelijke ver-
'ïi drukking en wreedheid over de wereld uitgestort.
iJ Samenwerkende beschaving zal tot stoffelijke
werkelijkheid maken , dat wat een beroemd soldaat
Q heeft gekenmerkt als een ,,droom" van zeer twijfel~
f, achtige ,,schoonheid".
L Voor onze eigen oogen is de Natuur een nieuw
ip menschensoort aan het vormen, een minder chau­
vinistisch, een minder sectarisch soort mensch,
'Q een soort die meer menschelük is, omdat zij meer
universeel gevoelt en in haar overzicht omvat.
j een soort, die in overeenstemming is met het
;» Heelal met zijn wetten van liefde en streven naar
Q;. vereeniging, een soort, die eerbied koestert voor
het Hoogste Leven, waarvan de Mensch der
S Schepping de belichaming is.
Voorbij zijn de slaven~eeuwen van Assyrië en ‘l
· Egypte; voorbij het militaire imperialisme van
_ Griekenland en Rome; voorbij het keizerlijk secta~ `=~·
_ rianisme van het Heilige Roomsche Rijk, ieder
g ‘ voor zich echter een neerslag achterlatend, waarop _
§ 10 ­