HomeOpen brief aan de leden der Tweede Kamer van de Staten-GeneraalPagina 6

JPEG (Deze pagina), 460.68 KB

TIFF (Deze pagina), 5.37 MB

PDF (Volledig document), 2.75 MB

h
Regeering, gesteund door uwe hulp, verder kan
opbouwen. Verwerpt het niet, want eenmaal van
de rolle afgenomen, verflauwt de belangstelling om
het weder ter harte te nemen, en het verlies onzer
onafhankelijkheid moet het gevolg zijn van het
bestendigen van den toestand, waarin ons verde-
digingswezen blijkens het mobilisatie-rapport van
1870 verkeert.
ā€¯Wordt door uwe besluiteloosheid, aan het stel-
len van het persoonlijk- of partij-belang boven
dat van het algemeen kan geen sprake zijn, de
regeling der vaderlandsche verdedigbaarlieid uit-
gesteld, het nageslacht zal de namen vloeken van
hen, die daardoor de dringend noodige rege-
ling der lands-defensie onmogelijk maakten, die
sedert 4870 immers het ernstig streven der Re-
geering is.
Stelt H.Eg. Heeren door het aannemen van
dit Regeeringsontwerp het Vaderland in staat om
te geraken tot een kraehtigen grondslag in een