HomeIs het rendabel grasland met stikstof te bemesten?Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 768.29 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 23.98 MB

I
l 7
TABEL I.

I Tijdvak: E 5 Contöle ^e“**‘l Stuks Amël
NO_ gg sn rundvee rundvevweidcdagen
_ van tot : QS data Op N_ Op ,,_ Op N_ Op n_
I I
,, I 29ApriI tot 4Mei 5 1/3 Mei 16 80
j II 4Mei ,, 9 ,, 5 7/8 ,, 16 80
III 9 ,, ,, 14 ,, 5 12/13 ,, 17+(3) 85+15
IV 14 ,, ,, 19 » 5 17/18 ,, l7+(3) 85+15
V 19 ,, ,, 24 ,, 5 22/24 ,, 18+(2) 90+ 10
, VI 24 ,, ,, 29 ,, 5 27/28 ,, 18+(2) 90+10
VII 29 ,, ,, 3_luni 5 1/2 ]unil9+(2) 95+10
VIII 3]uni ,, 8 ,, 5 5/7 ,, 19+(2) 95+10
IX 8 ,, ,, 13 ,, 5 11/12 ,, 21+(l) 105+5
X 13 ,, ,,18 ,, 5 16/17 ,, 21+(1) 105+5
XI I8 ,, ,,23 ,, 5 21/22 ,, 22 110
1) D Y! 7 D
_ XIII 30 ,, ,, 6]uli 6 3/5 juni 22+(1) 132+6
XIV 6_|uli ,,10 ,, 4 8/9 ,, 9 36
XV 10 ,, ,, 15 ,, 5 13/14 ,, 9 45
I XVI 15 ,, ,,20 ,, 5 17/18 ,, 9+(1) 45+5
I XVII 20 ,, ,, 25 ,, 5 23/24 ,, 9 45
XVIII 25 ,, ,,30 ,, 5 28/29 ,, 9+(1) 45+5
j XIX 30 ,, ,, 4Aug 5 2/3 Aug. 9 45
j XX 4Aug. ,, 9 ,, 5 7/9 ,, 9 45
I XXI 9 ,, ,, 14 ,, 5 12/•3 ,, 9 45
‘ XXII 14 ,, ,,19 ,, 5 17/18 ,, 9 45 .
i XXIII 19 ,, ,, 25 ,, 6 23/24 ,, 10 60
I XXIV 25 ,, ,, 30 ,, 6 28,/30 ,, 10 60
; 20 Sept. ,, 25Sept. 5 23/24Sept 10 50
· I 25 ., ,, 30 I, 5 28/29 ,. 10 50
I XXVII 30 ,, ,, 50ct. 5 4/5 Oct. 10 50
‘ XXVIII 5 ,, ,, 10 ,, 5 10 50
j Totale proefduur 144 dagen.
I Totaal aantal rundvee-weidedagen ' 1130+50 : 892+46
l nauwkeuriger. Bij een herhaling van de proef is het dus gewenscht
I of de bijloopende dieren eveneens op productie te controleeren
1 of hen te verwijderen.
I Nu is uit bovenstaande cijfers wel een ruwe berekening te maken
omtrent de rentabiliteit der aangewende stikstofbemesting. Nemen
wij aan, dat een koe gemiddeld per dag (gedurende den weidetijd)
15 K.G. melk levert, met een gemiddeld gehalte van 3.5% vet
_ en een gemiddelden prijs van 2.2 cent per K.G.­%, dan levert zoo’n
’ koe per dag een fabriekswaarde van 15 maal 3,5 maal 2.2 cent
is gelijk aan f1.15, waarbij dan nog opgeteld moet worden de I
waarde van de gratis terugontvangen producten van de fabriek.
Deze kunnen we tegen 1 cent per K.G. in rekening brengen, zoo-
j dat de totale geldswaarde van de opbrengst per weidedag wordt:
I
I