HomeIs het rendabel grasland met stikstof te bemesten?Pagina 16

JPEG (Deze pagina), 702.80 KB

TIFF (Deze pagina), 7.16 MB

PDF (Volledig document), 23.98 MB

li
16
TABEL VI, aangevende het gemiddelde vetgehalte van 16 koeien
= over 13 tijdvakken. (voorzomerperiode) .
w 1334.1; [ 1 [ ll [ 111 [ IV [ v [ VI [ vu Si?
[ ` i
. Gem gehalte: [ 4.22 [ 3.78 [ 3.71 [ 3.58 [ 3.53 [ 3.70 [ 4.12 38
· ·
1 Tijdvak: [ VIII [ ix [ x [ XI [ XII [ xiu i 3-6
i [
Gm. gehalte: [ 3.99 [ 3.82 [ 3.96 [ 4.07 [ 4.09 [ 3.93 3,4l
Grafisch voorgesteld krijgen we: 3'2
[ 3.0
[ Grafische voorstelling C. .
Vetgehalte in
[ procenten ‘
40 ____ __----­­-~-~ ---­ ··""
S . [ · [
3-8 [ `~._________ ____ _________/ [ [ [
3-6 [ 1 [ [ [ 1
. [ [ [ 1
[ 3.4 [ [ [ [ [ [ <
l 3.2 [ i F [ [ l ë
[ I [ E [ [ 5 [
[ ll lV V IX X Xlll `[
1 Gem. vetgehalte van 16 koeien op onbemest -­-­ en op bemest ......
1 land gedurende de 13 v0orz0mer­tijdvakken. 1 [
Hieruit schijnt duidelijk te volgen dat de koeien uit het met
extra stikstof-bemeste gras vetrijker melk geproduceerd hebben, [
1 althans in den voorzomer. [
b. Voor de midzomerperiode vinden we onderstaande gemid- [
delde gehalte­cijfers:
TABEL VII, aangevende het gemiddelde vetgehalte van 9 koeien
over ll tijdvakken (midzomer­pe1·iode).

Tijdvakz [ XIV [ XV [ XVI XVll [ XVlll [ XIX
. `_àà--­";à‘*· ··;- a
Gem. gehalte: [ 3.47 [ 3.61 [ 3.65 [ 3.38 [ 3.49 [ 3.68
Tüdvakz [ xx [ XXI [ xxu [ xxiu [xx1v[
Gm. ,;.1..11.. [ 3.64 [ 3.63 [ 3.49 [ 3.56 [ 3.33 [
1
i
[ l
2 ‘
[
[ gg 1