HomeZoutzure ammoniak D.A.V.V.Pagina 3

JPEG (Deze pagina), 573.95 KB

TIFF (Deze pagina), 6.60 MB

PDF (Volledig document), 2.19 MB

de werking en de uitstrooibaarheid, beslist de prijs, welke mest~
stof met de grootste kans op rentabiliteit kan worden aangewend.
Het is zeker een landbouwbelang, dat er steeds naar gestreefd
wordt de stikstof tegen den laagst mogelijken prijs te produceeren
en wanneer men bij de thans geldende lage stikstofprijzen er
in slaagt deze nog weer lager te stellen, brengt het welbegrepen 1
eigenbelang van den landbouwer mede, hiervan gebruik te maken
en de nieuwe meststoffen zooveel mogelijk aan te wenden.
Resumeerende kunnen wij thans zeggen:
dat zoutzure ammoniak de goedkoopste ammoniakmeststof is;
dat zoutzure ammoniak goed uitstrooibaar is en bij de aan~
wending geen bezwaren oplevert;
dat zoutzure ammoniak op granen dezelfde goede werking
vertoont als zwavelzure ammoniak;
dat zoutzure ammoniak op bieten en vermoedelijk ook op
vlas betere resultaten geeft dan zwavelzure ammoniak;
dat zoutzure ammoniak de aangewezen stikstofmeststof is
voor grasland;
┬Ědat aanwending van groote hoeveelheden zoutzure ammoniak
op aardappelen geen aanbeveling verdient.
`EENIG IMPORTRICE VOOR NEDERLAND:
N.V. KUNSTMESTHANDEL v/h HULSHOF {B Co.,
MALIEBAAN 52 - UTRECHT