HomeZoutzure ammoniak D.A.V.V.Pagina 2

JPEG (Deze pagina), 773.81 KB

TIFF (Deze pagina), 6.60 MB

PDF (Volledig document), 2.19 MB

genoemd Proefstation vertoonde zoutzure ammoniak dezelfde
goede werking als zwavelzure ammoniak.
Op aardappelen gaf de stikstof in zoutzure ammoniak een
hoogere opbrengst aan knollen dan bij aanwending van chili~
salpeter en zwavelzure ammoniak. Echter bleek het zetmeel-
gehalte van de aardappelen, welke met zoutzure ammoniak
bemest waren, lager te zijn dan van die, welke met zwavel~
zure ammoniak of chilisalpeter werden bemest.
Uit het verslag over 1926 van de Proefboerderij te Borger~
compagnie blijkt, dat zoutzure ammoniak, welke voor het 6e jaar
op Zegehaver werd aangewend gemiddeld, naast een hoogere
_ korrelopbrengst, een iets hooger HL. gewicht gaf; terwul ook
de stroo~opbrengst hooger was, dan bij toediening van de
stikstof in zwavelzure ammoniak.
Op aardappelen werden met zoutzure ammoniak minder gun~
stige resultaten verkregen.
Zoutzure ammoniak is evenals zwavelzure ammoniak een
physiologisch zure meststof. Uit onderzoekingen van Prof. Remy
aon het Proefstation te Bonn is echter gebleken, dat zoutzure
ammoniak minder zuur zou werken dan zwavelzure ammoniak,
aangezien het chloor voor een gedeelte door de planten wordt
opgenomen en in de bladeren afgezet, terwijl de zwavelzuurrest
in den bodem achterblijft.
Zoutzure ammoniak is goed uitstrooibaar, biedt bg de
aanwending geenerlei bezwaren en kan geheel als zwavelzure
ammoniak worden gebruikt. Wellicht kan het vooral op zwaardere
gronden aanbeveling verdienen zoutzure ammoniak iets vroeger
te geven.
Waar thans wel duidelijk is, dat de stikstof in zoutzure
ammoniak geheel dezelfde is als in zwavelzure ammoniak, spreekt
het van zelf, dat tenslotte de prijs per procent stikstof zal be~
slissen, welke meststof men gebruiken zal.
En waar de thans geldende prijzen voor zoutzure ammoniak
zoodanig zijn, dat de stikstof in dezen vorm goedkooper kan
worden geleverd dan in zwavelzure ammoniak, meenen wij dat
de landbouwer, die zijn meststoffen met overleg kiest, tot den
aankoop van zoutzure ammoniak moet overgaan. Immers, naast